ULTRAZVUK BANJSKOM DOMU ZDRAVLJA

15. jun 2017.             

Ženski centar «Milica» iz Vrnjačke Banje donacijama građana i malih preduzetnika uspeo da obezbedi polovinu sredstava za kupovinu ultrazvučnog aparata, drugi donator je Komericjalna banka

Članice udruženja Ženski centar «Milica» iz Vrnjačke Banje prisustvovale su danas obuci na novom aparatu sonde( linearnu-za dojku, vaginalnu i dojku za meka tkiva( kao i kolor dopler. Ženski centar «Milica» je donacijama građana i malih preduzetnika uspeo da obezbedi polovinu sredstava za kupovinu ultrazvučnog aparata a zahvaljujući Fond B92 i akciji “Zajedno za bebe” obezbeđen je i drugi donator. To je «Komercijalna banka», koja je uplatila ostatak novca .

U ime svih članica udruženja, njegova predsednica Vesna Bondžić zahvaljuje se svima koji su soprinneli realizaciji ove akcije : građanima, firmama, muzičarima Vrnjačke Banje, sportistima koji su podržali ili donirali sredstva za kupovinu aparata.

Posebnu zahvalnost dugujemo Daši Stašić koja je animirala ljude iz dijaspore da se priključe akciji – istakla je Bondžić.

Udruženja građana Ženski centar “MILICA” iz Vrnjačke Banje je humanitarno, dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje osnovano 2010. godine na neodređeno vreme radi unapređenja položaja i kvaliteta života i zdravlja žena. Misija udruženja je pružanje psihološke podrške obolelima od karcinoma i njihovim porodicama, pomoć pri prevazilaženju problema sa kojima se suočavaju oboleli tokom lečenja, kao i edukacija stanovništva o važnosti prevencije i rane dijagnostike u borbi protiv karcinoma.

U ovom udruženju žele da edukacijom stanovništva razviju svest o važnosti redovnih preventivnih pregleda u cilju smanjenja smrtnosti od karcinoma, a osnaživanjem obolelih kroz grupe samopomoći i psihološko kreativne radionice, da im vrate osećaj korisnosti i samopoštovanja i time poboljšaju kvalitet njihovog života.