NEKOM VODA DONESE, NEKOM ODNESE

Tog proleća, voda je bila visoka. Reka je nosila balvane i kamenje, rušila sve pred sobom. Naglo se topio sneg sa planina. Jaz nije mogao da primi svu vodu i počeo je da se stapa sa koritom nabujalog potoka. Jeziv huk, buka i lomljava.

Dragutin je sedeo na pragu vodenice, tih i nepomičan. Zapalio je duvan i gledao uzvodno. Ovako, ne pamti da je bilo.

Njegovi su tu već vekovima. Žito je mleo i njegov otac i deda. Živelo se od ujma, tek da gladi ne bude.

Govorili su da je i ranije bilo  kiša, nabujale reke, huka i lomljave. Ali ovako, ovako, čini mu se,  nije bilo.

Zgazio je duvan ispod opanka i ušao u vodenicu da iznese džakove sa žitom. Spasavaj, šta se spasiti može, jer voda je već bila došla do praga.

Neće valjda – pomisli u sebi Dragutin i pogleda u brestovu gredu iznad vodeničkog kamena. Tu je, svrdlom, izbušio rupu i u njoj je čuvao nešto malo dugata. Da se nađe, zlu ne trebalo. Rupa je bila kočanjkom zatvorena i za nju je znao samo on i stariji mu sin. Njemu se poverio, da zna, ako, ne daj Bože, nešto bude. Jer, godine su na izmaku…

Za tili čas, voda dođe i do prozora, na sobici uz vodenicu. Dragutin je nesreću gledao sa brda.

Više spasa nije bilo. Balvan koga je voda nosila udari pravo u vodenicu. Prolomi se japija, a ćeramida poče da pada s krova.

Drugi  nalete i još jače udari. Popucaše kosnici, a voda poče da nosi delove vodenice. Uruši se krov i propade u mutnu vodu.

Dragutin gleda nesreću i drhtavom rukom zavija duvan. Puši i ne pomiče se..

Danima je posle, niz Ibar tražio: korito, vodenički kamen, drveni krevet iz vodeničke sobe, vojnički sanduk sa tapijama i slikama…

Nešto i pokupi, ali one grede sa dukatima, ne nađe. Tražio je kilometrima nizvodno , po vrbacima i sprudovima. Uzalud…

Pričalo se posle da su gredu neki, dole nizvodno, izvadili iz vode i isekli za ogrev.Kad su pepeo izvadili iz furune, u njemu nađoše Dragutinove dukate.

Tako je to. Nekom voda odnese, nekom donese.

Kao i u životu, nekom se smrkne, a nekom svane.

A ‘ebem li ga, šta je tu sreća.