PROMENA PRIORITETA

20. decembar 2017.

Sredstva za vrtić na Beranovcu, umesto za nastavak radova na izgradnji zatvorenog bazena i za led sijalice, umesto industrijske zone u Lađevcima, predlog Odluka kojom grad menja namenu kredita za kapitalne investicije

Grad Kraljevo dobio je 2015. godine mišljenje Uprave za javni dug da može kreditno da se zaduži sa 250 miliona dinara za finansiranje kapitalnih investiciija. Tada je odlučeno da se sredstva povuku za izgradnju zatvorenog bazena, paviljona na Goču i za izgradnju industrijske zone u blizini aerodroma Lađevci.

Deo kredita već je povučen, a danas su većnici razmatrali predlog da se sredstva obezbeđena javnim zaduživanjem (230 miliona dinara) upotrebe za:

– izgradnju sportske infrastrukture zatvorenog bazena (30 miliona dinar

– izgradnju objekata društvenih delatnosti paviljona Dečjeg odmarališta ”Goč” na Goču (80 miliona dinara)

– za završetak radova na izgradnji dečjeg vrtića na Beranovcu, sa uređenjem terena i izgradnjom spoljašnjih instalacija (20 miliona dinara I za

– nabavku LED svetiljki i sistema za nadzor i upravljanje za ulično osvetljenje grada Kraljeva (100 miliona dinara).

U obrazloženju za donošenje zaključk,a kojim se skupštini predlaže da usvoji ovakvu odluku, navodi se da sredstva koja su opredeljena iz kredita za izgradnju dela radova na zatvorenom bazenu, nisu bila dovoljna kako bi se tim radovima završila funkcionalna celina. Izvedeni su kompletni kompletni zemljani radovi (zamena tla i priprema podloge za temeljenje samog objekta), ali je procenjeno da je za završetak gruboh građevinskih radova potrebno obezbediti najmanje još 200 miliona dinara. Članovi Gradskog veća smatraju da je opravdano pomenuta sredstva iz kredita koja nisu utrošena prenameniti za projekat dečjeg vrtića na Beranovcu, čija je izgradnja počela ove godine i to, sredstvima koja su obezbeđena iz donacije dobrotvora iz Kanade Milomira Glavčića. Grad je preuzeo obavezu završetka pomenutog objekta, pa je predlog da se 20 miliona dinara kreditnih sredstava utrošiti za vrtić sigurno do jeseni ove godine.

Deo kredita od 120 miliona dinara bio je namenjen za obezbeđivanje zemljišta za industrijsku zonu kod aerodroma u Lađevcima.

“Zbog nemogućnosti da se uradi planski osnov za industrijsku zonu u blizini aerodroma Lađevci, jer se plan prostire na dve opštine Kraljevo i Čačak, nije bilo moguće pristupiti obezbeđivanju zemljišta i povući sredstva iz kredita. Smatramo da je opravdano pomenuta sredstva prenameniti za zamenu LED SVETILJKI za čiju realizaciju je grad Kraljevo ove godine utrošio 120 miliona dinara sopstvenih sredstava. Planirano je da i naredne godine, do kraja aprila utroši još toliko novca, a kreditom u visini od 100 miliona dinara grad bi isplatio planirana sredstva. Samom zamenom i ugradnjom LED SVETILJKI grad Kraljevo pravi i uštedu u plaćanju električne energije za javno osvetljenje, tako da je još opravdanije korišćenje pomenutog kredita. Grad Kraljevo bi u toku naredne godine završio oko 95% projekta zamene LED SIJALICA, ostalo bi samo da se u 2019-toj uradi „SCADA“ upravljački sistem osvetljenjem, tako da bi sredstva iz kredita bila sigurno utrošena”, stoji u obrazloženju ovakve odluke, a gradonačelnik Predrag Terzić je pojasnio:

Mi se ne zadužujemo kao grad ponovo, već našu Odluku o zaduživanju preusmeravamo tako što sredstva u iznosu od sto miliona dinara opredeljujemo za zamenu starih živinih sijalica novim led sijalicama, pa ćemo na osnovu uštede električne energije, za ovu namenu, ostvariti značajan priliv novca, tako da ćemo ovaj kredit moći da servisiramo bez bilo kakvih problema.Sa druge strane dvadeset miliona dinara kredita opredeljujemo za završetak radova na vrtiću na Beranovcu. Gospodin Milomir Glavčić je donirao dvesta hiljada evra, a mi ćemo kao grad dodati još dvadeset miliona dinara kako bi ovaj objekat i završili, kasnije i opremili i nadam se da će naredne godine svi građani Jovca, Beranovca, Kovanluka, Metikoša i Dragosinjaca moći da svoju decu šalju u ovaj vrtić, a ne u već prepune vrtiće u Ribnici i Kraljevu.

Na današnjoj sednici usvojeni su i programi rada i finansijski planovi svih javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo, donete su i izmene i dopune Odluke o komunalnom uređenju grada. One se odnose na oblasti koje nisu bile definisane prethodnom Odlukom, odnosno na probleme koji su nastali tokom važenja stare Odluke (niske kazne za parkiranje na zelenim površinama, neprecizno definisani uslovi za nastupe uličnih svirača). Ove izmene omogućiće zabranu okupljanja na prostoru ispred Osnovnog i Višeg suda u Kraljevu, ispred Policijske uprave i objekata drugih bezbednosnih snaga.

 

One thought on “PROMENA PRIORITETA

  1. . Mislim da je Terzić veči stručnjak za led svetiljke nego sa savremene političke sisteme.Nešto mi tu nije jasno,ceo će mu mandat proći vijajući se oko ulične rasvete.Ima tu nešto čudno da ne kažem profitabilno.

Comments are closed.