RADIONICE POSVEĆENE ŽIVOTNOJ SREDINI I ZDRAVLJU

20. jun 2016.

Od svih smrtnih ishoda u svetu, 12, 6 miliona ljudi godišnje premine zbog štetnih faktora iz životne sredine, što je 23 procenata ukupne smrtnosti

Timovi predstavnika ministarstava zdravlja i  poljoprivrede i zaštite životne sredine u Kraljevu su danas promovisali Deklaraciju Pete ministarske konferencije u Parmi, koja podrazumeva sprovođenje pet prioritetnih ciljeva koji se tiču vode, sanitacije, aerozagađenja, klimatskih promena, hemikalija i ostalih elemenata životne sredine.

Cilj skupa bio je da lokalne organe vlasti što više uključi u proces promocije na nacionalnom nivou, kako bi i oni mogli da nađu svoje mesto u unapređenj ovog procesa. Biljana Filipović, predstavnik Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i šef Odseka za međunarodnu saradnju, jedan je od nacionalnih koordinatora koji prate oblast životne sredine i zdravlja u Radnoj grupi Svetske zdravstvene organizacije. Ona je, govoreći ispred tima saradnika koji su prezentacijama, svaki iz svog domena, rekla kako se nadaju da će prezentacijama uspeti da motivišu predstavnike gradova i opština u Raškom okrugu da se u realizaciji ovog posla pridruže svojim inicijativama i idejama.

„Cilj nam je da potpomognemo da neki od regionalnih ili nacionalnih projekata mogu otpoočeti ili biti realizovani u Kraljevu“, rekla je Filipović.

Promocija u Kraljevu bila je četvrta u nizu, a prethodne su realizovane u Zaječarskom, Pomoravskom i Šumadijskom okrugu, a rezultat tih projektnih aktivnosti je započeta realizacija projekta finansiranog sa 106.000 evra iz italijanske donacije, a koji se tiče situacione analize voda u seoskim školama Šumadije i Pomoravlja.

Prema rečima dr Ljiljane Jovanović, epidemiologa u Ministarstvu zdravlja, tekođe nacionalnog koordinatora, proces zaštite životne sredine i zdravkja podrazumeva dugotrajne i skupe aktivnosti i angažovanje svih resora.

„Od svih smrnih ishoda u svetu, smrt 12, 6 miliona ljudi godišnje u vezi je sa štetnim faktorima iz životne sredine, što je 23 procenata ukupne smrtnosti“, precizirala je Joavnović, dodajući da je potrebno što više smanjiti uticaje tih štetnih faktora, prosvećivanjem ljudi kako bi mogli da se zaštite.

Kao najveći posao u procesu pristupanja Evropskoj uniji procenjuje se baš Poglavlje 27, koje se odnosi na živitnu sredinu i zdravlje.

Dostizanje evropskih standarda u ovoj oblasti je težak posao, a da bi on bio uspešan, neophodno je zajedničko angažovanje svih resornih ministarstava i institucija, zainteresovanih udruženja i javnosti, uključujući i informisanje ljudi na lokalnom nivou, poput današnjeg.

Današnja radioonica u Kraljevu bila je prva u 2016. godini, domaćin načelnik Raškog upravnog okruga Nebojša Simović, a prisustvovali su predstavnici gradova Novi Pazar i Kraljevo i opština Vrnjačka Banja, Raška, Novi Pazar, Sjenica i Tutin iz nadležnih inspekcijskih službi u oblasti životne sredine i zdravlja, sektora za vanredne situacije, školskih uprava, Instituta/zavoda za javno zdravlje i zainteresovanih nevladinih organizacija.