Saopštenje Štaba za vanredne situacije

11. jun 2019.

O rasporedu cisterni po selima, načinu da meštani poplavljenih kraljevačkih sela uklone leševe uginulih životinja (ako ih još ima), koga građani da pozovu za uklanjanje otpada posle čišćenja kuća i dvorišta

Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva, obaveštava građanke i građane o sledećem:

1.         Za građane Mesnih Zajednica koji imaju problema sa snabdevanjem pijaćom vodom, obezbeđeno je snabdevanje putem auto-cisterni koje će biti postavljene na sledećim lokacijama u ovim terminima:

           Sirča – kod Pošte, tokom celog dana

           Lađevci – centar, kod prodavnice, tokom celog dana

           Cvetke- kod škole, tokom celog dana

           Bapsko polje, kod Doma kulture, tokom celog dana

           Godačica, kod Osnovne škole, tokom celog dana

           Lazac, 12-14 časova, kod Doma kulture

           Drakčići 10-12 časova, 14-16 časova, kod mosta

           Roćevići 8-10 časova , kod Pošte

           Obrva 13-15 časova, kod Doma kulture

           Mrsać 15-17 časova, kod Doma kulture

           Adrani 8-12 i 17-20 časova, u pokretu tokom celog dana, Grdica ka Adranima (ulica Tike Kolarević), kod Doma kulture, kod Gale, naselje Bantulići, naselje  Jovanovići (raskrsnica), Gornji Adrani (naselje Četrovići i Đurići)

           Konarevo, 11:30 – 13:30 časova, prema Vukajlovićima i Savovićima

           Oplanići, 14 – 16 časova, kod „Munđe“

           Žiča, 16:30 – 18 časova, “Zavetište” na raskrsnici kod Bekovaca i Vučinića

2.         Građani kojima su nastradale životinje u vlasništvu, za uklanjanje istih, moraju se obratiti svom veterinaru, koji će nakon sačinjavanja zapisnika obavestiti nadležnog Republičkog veterinarskog inspektora o životinjskom otpadu. Nadležni inspektor izdaje nalog JKP „Čistoća“ Kraljevo, za uklanjanje uginulih životinja. Građani koji žele da prijave za uklanjanje životinje neutvrđenog vlasništva, mogu da se obrate službi Zoohigijene, JKP „Čistoća“ Kraljevo, na broj telefona 036/362-207;

3.         Građani, čiji objekti su oštećeni poplavom, a nemaju mogućnost da sebi obezbede smeštaj, potrebno je da u svojoj mesnoj zajednici pribave potvrdu da im je objekat poplavljen i da nemaju mogućnost obezbeđivanja drugog smeštaja a da se nakon toga, sa pomenutom potvrdom, obrate Centru za socijalni rad Kraljevo, u cilju dobijanja jednokratne novčane pomoći za rešavanje problema smeštaja. Više informacija na telefone Centra za socijalni rad broj 036/337-716;

4.         Ekipe Zavoda za javno zdravlje „Kraljevo“ i Veterinarskog – specijalističkog instituta „Kraljevo“ će vršiti deratizaciju i dezinfekciju, nakon dostavljanja spiskova poplavljenih objekata od strane mesnih zajednica, a sve u cilju asanacije terena. Građani su u obavezi da fizičko čišćenje objekta obave samostalno, dok će se odvoženje mehaničkog otpada vršitu u skladu sa dogovorom mesne zajednice i JKP „Čistoća“ Kraljevo; Više informacija na broj telefona 036/362-207;

5.         Nakon obavljene deratizacije i dezinfekcije poplavljenih objekata, građani imaju mogućnost da dobiju na privremeno korišćenje sušače prostorija, za koje je potrebno kontaktirati Crveni krst Kraljevo u cilju prijavljivanja za preuzimanje istih;

6.         Građani Kraljeva, koji žele da pomognu sugrađanima sa poplavljenih područja, mogu da se prijave koordinatoru za rad sa volonterima, Ivanu Bunardžić, na telefon 064/891-20-36.