„AMIGA“ – PROŠLI, SADAŠNJI I BUDUĆI DANI

11. jul 2016.

U predizbornoj kamanji 2012. godine zaustavljeni su mnogi projekti ovog preduzeća, ali je „Amiga“ preživela najtežu prošlu godinu, sada ima oko 210 radnika i redovno isplaćuje zarade

Pre samo  tri godine „Amiga“ je imala 600 radnika i ukupan prihod veći od 34 miliona evra, od čega je izvoz bio više od 7,5 miliona. Nagli pad realizacije dogodio se od 2012. do 2015. godine, pa je ukupan prihod prošle godine bio oko osam miliona evra. Prema rečima čelnih ljudi „Amige“, u proleće 2012. u kampanji uoči tadašnjih parlamentarnih izbora, zaustavljeni su mnogi projekti, neki i po godinu i po dana (digitalizacija Srbije, elektrifikacija tunela Lipak i železnik, Veletržnica na Novom Beogradu, sportska hala u Kraljevu). Nije bilo razloga za zaustavljanje, vršene su provere bez ikakvih rezultata, a gubljeno je dragoceno vreme. Osnov za proveru bila je samo činjenica da su poslovi započeti za vreme prethodne vlasti. Poseban problem predstavlja objekat „Veletržnica“. Naručilac posla bio je Grad Beograd, a „Amiga“ nosilac konzorcijuma. Izfgradnja objekta zaustavljena je nakon promene gradske vlasti u Beogradu, a ugovor sa „Amigom“ nezakonito je raskinut početkom 2014. godine. Prema usaglašenom nalazu dve grupe veštaka ukupan dug prema „Amigi“ veći je od 3,5 miliona evra, a u toku je sudski spor sa neizvesnim ishodom, koji već predugo traje.Račun „Amige“ blokiran je u maju 2015. godine, pa je urađen unapred pripremljen plan reorganizacije (UPPR), koji je pravosnažan od 27. januara ove godine.

Posledice su bile – smanjenje broja radnika za oko 200 tokom prethodne godine, po raznim osnovama. Bilo je napuštanja od strane uglavnom inženjerskog i majstorskog kadra sa stečenim licencama i atestima, kao i otpuštanja po osnovu tehnološkog viška sa isplaćenim otpremninama.

„Amiga“ danas, u grejs periodu koji će trajati dve godine od pravosnaćnosti UPPR-a (do 27. januara 2018.) pokušava da posluje kao normalno preduzeće, to joj zakon i status omogućavaju.

Ipak, trpimo posledice neusaglašenosti Zakona o stečaju, koji omogućava normalno poslovanje u ovom slučaju i Zakona o Narodnoj banci srbije koji, nažalost, firme sa pravosnažnim UPPR-om svrstava u klasu „D“, koja podrazumeva da za svaku garanciju bude obezbeđena stopostotna garancija, zbog čega, praktično – nemamo pristup bankama, fondovima, javnim nabavkama – pojašnjava Miroslav Tlačinac.

„Amiga“ je tokom poslednje dve godine preživela izuzetno težak period, ali zahvaljujući razumevanju i poverenju velikog broja domaćih kupaca, a posebno svih stranih kupaca, uspela je da sačuva firmu sa relativno dobrim kadrovskim kapacitetima, sa skoro nepromenjenim tehničkim kapacitetima, tako da je i dalje prisutna i tražena na tržištu, posebno .

Zato i danas radimo najznačajnije objekte koji se sada grade u našoj zemlji i izvozimo svoje proizvode u veliki broj zemalja sa tendencijom povećanja izvoza u još neke od zemalja, jer predstavljamo nepriskosnovenog proizvođača specifičnih čelično-rešetkastih kontrukcija, stubova za javno osvetljenje, dalekovodnih, železničkih i drugih stubova, ali i izvođača radova ba izgradnji objekata sportske i proizvodne infrastrukture – rekao je, tokom posete „Amigi“ gradonačelnika Kraljeva Predrga Terzića, Miroslav Tlačinac, osnivač ovog preduzeća.

Povremeni sastanci gradonačelnika sa kraljevačkim privrednicima možda bi pomogli rešavanju postojećih problema ocenjeno je na tom sastanku

Prema rečima Ivana Tlačinca, „Amiga“ koja predstavlja ime u celoj bivšoj Jugoslaviji, uopšte ne učestvuje na tenderima u Kraljevu.

Govorili smo to i Vašim prethodnicima, a i Vama poručujemo: branite svoje firme ako rade ispravno, jer u Kraljevu „Štrabag“ i „Novi Pazar put“ rade obilaznicu, „Ratko Mitrović“ bazen, „Tončev gradnja“  izvodila je radove na Internističkoj bolnici, a sada i na paviljonu na Goču. To nije ni Vaš interes, a ni naš, jer u potrazi za poslom mi izvodimo radove na nekim drugim mestima, što je mnogo skuplje, nego da radimo u Kraljevu. Grad Kraljevo od poreza ima koristi od nas, a zajednički nam je interes da bude više koristi – rekao je Ivan Tlačinac.

„Amiga“ zarade isplaćuje redovno, danas je isplaćena zaada za jun – u proseku neto 37.800 dinara po radniku (60.400 bruto).

Gradonačelnik Terzić obećao je da će sve o čemu je razgovarao sa čelnim ljudima „Amige“ dobro prostudirati i da će narednih meseci, nakon što obiđe i druga kraljevačka preduzeća koja se bave proizvodnom delatnošću i zapošljavaju veći broj radnika, preduzeti aktivnosti kako bi saradnju lokalne samouprave i kraljevačkih privrednika unapredio na zadovoljstvo obe strane.

Potrebno je da narodni poslanici jedinstveno deluju, radićemo na tome, a dogovori i razgovori sa predstavnicima inspekcijskih službi nisu bili i neće ni ubuduće biti nikakav problem – poručio je Terzić.