DA TRAVA DOVEKA NE NIKNE

16. jul 2016.

Kako su ostaci asfalta prilikom rekonstrukcije saobraćajnice završili na mestu označenom kao zelena površina u naselju Moša Pijade

Pre deset dana, radnici preduzeća koje je angažovano za obnavljanje saobraćajnice u naselju Moša Pijade, asfalt isečen mašinama sa dela planiranog za rekonstrukciju, umesto na propisan način, ručnim kolicima su odlagali na prostor zelene površine u samom naselju.

Građani su ovaj prekršaj, čiji je posledica uništavanje trave, uz komentare “da trava doveka ne nikne” dokumentovali video-snimkom I fotografijama koji su objavili na društvenim mrežama.

U njihovo ime, dopise Odeljenju za inspekcijeske poslove, gradskoj ekološkoj i komunalnoj inspekciji uputili su predstavnici udruženja građana GrupaGrupa i Lokalni front, zahtevajući hitnu i adekvatnu reakciju.

„Naše očekivanje da ćete reagovati na informaciju sa društvenih mreža temeljimo na činjenici da ste u prošlosti to činili, kao nedavno u slučaju pozorišnog festivala i „ekoloških propusta“ u vezi sa njim“, kaže se u dopisu i dodaje kako su potpisnici očekivali da će „kao i prošli put, biti dovolja anonimna pritužba i usmeni nalog za proveru“.

U dopisu se navodi i da su se, ipak, odlučili za formalnu komunikaciju sa inspekcijama, smatrajući je jedino prihvatljivom.

„Molimo vas da bez odlaganja izađete na teren, utvrdite činjenice o prekršaju, otklonite posledice i izvinite se građanimazbog neadekvatne reakcije“, poručuje se na kraju dopisa, uz informaciju da se mesto prekršaja nalazi na adresi naselje Moše Pijade između brojeva 25 i 32.

https://www.facebook.com/zorica.dzodan/videos/1224135700939263/

Na fotografijama se vidi da je odloženi asfalt uredno poravnat, a građani komentarišu kako će se razgraditi „za koju milijardu godina“. Istina na priloženoj fotografiji ne vidi se da je zelena površina zaista to i bila, jer se na njoj ne vide ni ostaci trave, ali – tu je reč o sasvim drugoj vrsti nebrige. 

foto: Facebook