NA JEDAN ULOŽENI – VRATI SE DESET EVRA

22. jul 2016.

Za oko 55.000 evra, koliko Srbiju košta učešće u programu „Evropa za građane i građanke“, u zemlju se godišnje vrati skoro deset puta više sredstava kroz projekte čiji su nosioci naše institucije i lokalne samouprave

U organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom,“, u Kraljevu je danas organizovana prezentacija programa „Evropa za građane i građanke“, čiji su prioriteti vezani za promociju evropskog zajedništva i vrednosti, razgovora, istorije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije predstavlja nacionalnu kontakt tačku za ovaj program u kojem naša zemlja učestvuje od 2012. godine. On je otvoren za sve stanovnike Srbije koji predlažu programe i projekte, ali i za aplikante iz Evrope i država koje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji.

Jelena Pajović van Reenen iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom kaže da ta Kancelarija ima izuzetne uspehe u korišćenju sredstava iz ovog programa.

Oni koji mogu da apliciraju za korišćenje lokalnih sredstava su, kako lokalne samouprave, tako i organizacije civilnog društva i nevladine organizacije, udruženja građana ili fondacije, često u partnerstvu jedni sa drugima, a takođe mogu da učestvuju i javne institucije, poput muzeja ili arhivi, dok god ne ostvaruju profit.

Ove godine, jedan od istorijskih događaja koji se obeležava je 25-godišnjica od raspada SFRJ, pa već imamo čitav niz projekata koji se bave ovom temom – istakla je Pajović van Reenen.

Ona je dodala da su prioriteti izgradnja demokratskog angažmana građana, njihovo što veće i kvalitetnije ukljućivanje u proces donošenja odluka, od lokalnog, preko nacionalnog, do evropskog nivoa.

S druge strane, u razgovorima o budućnosti Evrope itekako ima mesta i za razgovore o evroskepticizmu, koji je u Srbiji trenutno vrlo aktuelan, pa se tokom njih debatuje o tome šta je ono što nas za Evropu vezuje i šta dobijamo zbog budućeg članstva – pojasnila je.

Neophodno je uspostavljanje partnerstava sa drugim organizacijama iz drugih zemalja, a upravo tu vrstu podrške pruža Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

Tokom godine postoje dva roka za predaju projekata, a sada je aktuelan rok do 1. septembra. Ukupan budžet celokupnog programa od 2014. do 2020. godine je 184,5 miliona evra.

Srbija kao država koja učestvuje u programu godišnje uplaćuje nacionalnu kontribuciju od 55.000 evra i ima pregled koliko se sredstava godišnje vrati u zemlju kroz uspešne projekte. Gotovo deset puta više, odnosno, oko pola miliona evra Srbija uspeva da vrati samo kroz one projekte gde su naše organizacije i lokalne samouprave nosioci projekta, mada postoji još čitav niz projekata u kojima se srpske organizacije i lokalne samouprave javljaju kao partneri, za šta nema preciznih podataka.

Gradonačelnik Predrag Terzić je, pozdravljajući skup, rekao kako je veoma dobro što prezentaciji prisustvuju predstavnici javnih preduzeća, ustanova i civilnog sektora u Kraljevu, jer će na osnovu prezentovanog programa moći da utvrdde na koje načine mogu da apliciraju za sredstva koja se opredeljeju po ovom programu.

Grad Kraljevo će pokušati da, u saradnji sa javnim preduzećima i ustanovama, kao i predtavnicima udruženja građana, konkuriše za određene projekte, čija će realizacija uticati na rešavanje problema građana – rekao je Terzić.

Više informacija o projektu zainteresovani mogu da pronađu na www.civilnodrustvo.gov.rs