GREŠKA U PORESKIM REŠENJIMA

26. jul 2016.

Građani Kraljeva ne treba da brinu, jer će nerealni dugovi obračunati greškom u rešenjima poreza na imovinu –  biti umanjeni ili otpisani

Mediji su prethodnih dana izveštavali o rešenjima koja sadrže višestruko uvećane iznose poreza na imovinu, ali prvi čovek Kraljeva dr Predrag Terzić, danas je objasnio da građani nemaju razloga za brigu, jer je u drugoj i trećoj zoni došlo do određenih grešaka.

Poljoprivredno zemljište se u katastru vodilo kao građevinsko, a na osnovu tako dobijenih podataka naša Poreska uprava je donela rešenja sa znatno povećanim iznosima poreza na imovinu, u odnosu na realne – pojasnio je gradonačelnik Terzić.

On je precizirao da građanima nova rešenja neće stizati, ali će iznosi biti umanjeni, odnosno, kako je rekao, doći će do otpisa.

Postoji i drugi, značajniji problem izazvan činjenicom da se poljoprivredno zemljište oporezuje prema mestu gde se nalazi, a ne kakvog je kvaliteta.

Poljoprivrednog zemljišta nema u prvoj, ali ga ima u ostalim zonama, a ja ne vidim zašto bi različito bilo oporezovano poljoprivredno zemljište iste klase u drugoj i, recimo, četvrtoj zoni, jer prinos zavisi od kvaliteta zemljišta i od načina njegove obrade, a ne od mesta gde se ono nalazi – rekao je Terzić, dodajući da će se potruditi da ovo pitanje u budućnosti bude rešeno.