PRINUDNO RUŠENJE NEBEZBEDNIH KUĆA

12. oktobar 2016.

Na teritoriji Kraljevu u toku je uklanjanje i preostalih oko 150, u zemljotresu najteže oštećenih objekata, čiji su vlasnici na osnovu VI kategorije štete na starim kućama dobili nove – montažne

Tokom obnove posle zemljotresa novembra 2010. godine u Kraljevu je podignuto 465 montažnih kuća. Najveći broj objekata, koji su po kategorizaciji oštećenja imali VI stepen, proglašeni nebezbednim za stanovanje i označeni za rušenje, srušen je tokom prve godine obnove grada na Ibru. Međutim, oko 150 objekata za koje su stručne komisije procenile da im preti opasnost urušavnja, a čiji su vlasnici dobili montažne kuće – “preživeo” je skoro šest godina.

Nedavno je građevinska inspekcija započela realizaciju pravosnažnih rešenja o uklanjanju i tih preostalih 150 objekata kod kojih postoji opasnost od urušavanja.

U pitanju su pravosnažna rešenja donošena početkom i tokom 2011. godine, kojima je vlasnicima takvih objekata naređeno da ih poruše, jer je procenjeno da ih nije moguće rekonstruisati, niti uraditi konstruktivnu ili bilo kakvu drugu vrstu sanacije. Budući da oni to nisu uradili za prethodnih skoro šest godina, koliko je proteklo od zemljotresa u gradu na Ibru, nadležni su ušli u postupak prinudnog izvršenja tih pravosnažnih rešenja.