Drugi konkurs za upis na Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Na tri studijska programa ima ukupno 64 mesta

U prvu godinu Osnovnih akademskih studija, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu upisuje studente na sledećim studijskim programima:

➡Mašinsko inženjerstvo – 28 studenata koji se finansiraju iz budžeta,

➡Građevinsko inženjerstvo – 15 studenata koji se finansiraju iz budžeta i dva studenta koji sami snose troškove studija,

➡Inženjerstvo zaštite na radu – 19 studenata koji se finansiraju iz budžeta. NAPOMENA: pri prijavljivanju na konkurs, fotokopije i skenirana dokumenta NE MORAJU biti overena kod notara.

Školarina za studente koji sami snose troškove studija iznosi 60.000,00 dinara.

Školarina za strane studente iznosi 1.500 €.

Program za polaganje prijemnog ispita i detaljna obaveštenja mogu se dobiti putem:

telefona: 064/893-8838,

e-pošte: nastava@mfkv.kg.ac.rs

Ceo tekst Konkursa za upis u prvu godinu OAS možete preuzeti OVDE.