DVD Kraljevo objavio edukativni video serijal na temu zaštite šuma od požara

U pitanju su zanimljivi video prilozi koji mladima treba da približe važnost preventivnog delovanja u zaštiti šuma, značaj volonterizma, dobrovoljnog vatrogastva i ulogu žena u njegovom razvoju

Realizacija edukativnog serijala koji se sastoji od kratkih video priloga na temu zaštite šuma od požara jedna je od aktivnosti medijske kampanje ’’Šume su pluća naše planete, zaštitimo ih!“. Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Kraljevo ovim projektom želelo je da različitim akcijama dopre do šire javnosti – svih građana Kraljeva, kako bi oni mogli da prepoznaju značaj zaštite šuma, razumeli mehanizme preventivnog delovanja i značaj razvoja dobrovoljnog vatrogastva i volonterizma. Poseban fokus u medijskoj kampanji stavljen je na ulogu žena u dobrovoljnom vatrogastvu i preventivnom delovanju.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo osnovano je 1933. godine, a ono što je pored saradnje sa institucijama društva uključenim u sistem civilne zaštite doprinelo višedecenijskom trajanju ovog društva predstavljala je upravo njegova spremnost da za svoje aktivnosti  zainteresuje i u njih ih uključi i mlade.

Zbog toga je organizacija Mladih istraživača Srbije, koja je u predhodne dve godine sprovodila u Srbiji projekat „Ekosistem – podrška reformama u zaštiti životne sredine” uz podršku Vlade Švedske, u DVD-u Kraljevo prepoznala pravog partnera za realizaciju i drugoog dela projekta „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“.

Početkom oktobra – na kraljevačkoj strani planine Goč, organizovana je edukacija mladih o značaju šuma i šumskih područja, načinima njihovog očuvanja kao i prevenciji od šumskih požara. Ekološki kamp održan je u nastavnoj bazi Šumarskog fakulteta iz Beograda, a učesnici kampa bili su srednjoškolci iz Kraljeva, Kladova, Kuršumlije i Trstenika. Na njemu su polaznici mogli da se upoznaju sa planinarskom i vatrogasnom opremom, kako da koriste mape i drugu opremu koja im pomaže za snalaženje u prirodi. Mesec dana kasnije održan je i drugi deo kampa na kojem su učesnici kampa zasadili 150 sadnica jele i 50 sadnica planinskog javora.

Bio je to način da mladi u praksi uče o pravilom ponašanja u šumskih područjima, o načinima prepoznavanja rizičnog ponašanja i potencijalnih požara, kao i kako da deluju u slučaju da se požar desi.

Jedan od edukativnih video priloga govori upravo o ovim aktivnostima i daje odgovor: Šta su mladi naučili o značaju šuma tokom akcija DVD Kraljevo?

Uz obuku o pravilom ponašanju u šumskih područjima, o načinima prepoznavanja rizičnog ponašanja i potencijalnih požara, kao i kako da deluju u slučaju da se požar desi mladi akteri  projekta nazvanog „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“ osvežili su i osnažili svoja znanja o značaju šuma stečena tokom svog redovnog školovanja. Drugi prilog govori baš o ovoj temi.

Glavni izvor prerađenog  kiseonika bez koga ne bi bilo života na planeti jesu šume. Koliki je značaj samo jednog stable rečito govo ri podatak da samo jedno razvijeno drvo bora ili nekog drugog sličnog drveta ima površinu listova koja može da pokrije od 40 do više od 120 ari zemljišta kiseonikom, zavisno od vrste drveta.

Drveće doslovno udiše ugljen-dioksid kroz površinu svojih listova, nakon što ga mi izdahnemo bilo kao biološki otpad ili nusprodukt sagorevanja energenata. Drveće  izdiše kiseonik kao svoj biološki otpad, pa je jasno da bi bez drveća naša atmosfera  bila otrovna za nas.

O neprocenjivom značaju i multisektorskom doprinosu šuma čoveku, mladima je  tokom sprovođenja projekta „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“ govorila profesorka Fakulteta Futura Sunčica Vještica, dr tehničkih nauka. Poslušajte ostatak njene poruke da su „šume izuzetan potencijal sa aspekta životne sredine, bogatstva, a sa aspekta snage i – velika snaga jedne države.