Nastavak projekta „Zajedno možemo da zaštitimo naše šume“

Do kraja ove godine DVD Kraljevo sprovodiće projekat „Zajedno možemo da zaštitimo naše šume 2“

U poređenju sa mnogim zemljama Evropske unije, Srbija je po površini očuvanih šuma mnogo siromašnija, jer očuvane šume u našoj zemlji pokrivaju tek oko jedne četvrtine teritorije (bez pokrajina). Evropske zemlje, u proseku, imaju oko 40% šumovitosti, a Srbija je prema poslednjem popisu stanja šuma imala nešto više od 29 odsto. Zbog odlaska u grad ljudi koji su živeli u brdsko-planinskim područjima, planinska sela ostaju bez stanovnika, pa se na tim područjima šuma spontano vraća, ali to nije posledica aktivnosti ljudi. Generalno, u našoj zemlji vrlo se malo pošumljava u odnosu na, recimo, osamdesete godine prošlog veka kada su radne akcije sa zadatkom pošumljavanja bile vrlo popularne. Tada su pošumljavane desetine hiljada hektara na godišnjem nivou, a sada – tek oko 1.000 hektara.

Prema bazi podataka Šumarskog fakulteta u Beogradu, prošle godine je u Srbiji bilo 75 šumskih požara na površini od 1.633 hektara (površina veća od 2.000 fudbalskih terena) državnih šuma.

Veliki šumski požar iznad Ušća – proleće 2022. – foto Nikola Nikolić

Postoji i statistika Evropskog informacionog sistema za šumske požare koja obuhvata i privatne šume, prema kojoj je lane u Srbiji bilo 139 požara na površini od 7.708 hektara.

Pre oko 150 godina Srbija je imala oko 60% šumovitih površina, što znači da su za samo dva prosečna Ijudska veka u našoj zemlji posečene, izgorele ili stradale na neke druge načine, šume sa oko polovine nekada šumovitih površina. U Dobrovoljnom vatrogasnom društvu (DVD) Kraljevo su, sa željom da poraznu statistiku promene – prošle godine realizovali projekat „Zajedno možemo da zaštitimo naše šume!“ kojim je DVD Kraljevo učestvovao u okviru EKO–SISTEM programa. Ovaj program sprovodili su Mladi istraživači Srbije, podržala ga je Ambasada Švedske u Srbiji, a projektne aktivnosti su bile usmerene na zaštitu šuma i šumskog biodiverziteta od posledica izazvanih šumskim požarima.

Raskošne boješ ume u Studenici – jesen 2021. – foto portal krug

Posle uspešno realizovanog prošlogodišnjeg projekta, do kraja ove godine DVD Kraljevo sprovodiće projekat „Zajedno možemo da zaštitimo naše šume 2“ čiji je cilj, takođe, jačanje kapaciteta dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Kraljeva da aktivno učestvuju u sprovođenju javnih politika u oblasti civilne i zaštite životne sredine i prepoznavanje značaja dobrovoljnog vatrogastva i volonterizma u sistemu civilne zaštite.

Aktivnosti ovogodišnjeg projekta usmerene su na:

unapređenje saradnje vatrogasnih društava i udruženja planinara na zaštiti šumskih resursa na lokalnom nivou;

  • volonterski aktivizam mladih kroz organizovanje volonterskog kampa na kojem će mladi biti edukovani o značaju i zaštiti šuma, ali i o tome kako da se snađu u prirodi i da svojim ponašanjem spreče nastanak požara;
  • u okviru medijske kampanje ’’Šume su pluća naše planete, zaštitimo ih!” biće pripremljen edukativni serijal kratkih zanimljivih video priloga na temu zaštite šuma od požara.

Povodom početka drugog ciklusa EKO-SISTEM programa, osnaživanja mreža udruženja građana koje se bave zaštitom životne sredine, u julu je u Zrenjaninu održan uvodni trening i potpisivani su ugovora između Mladih istraživača Srbije i 13 organizacija čiji su projekti podržani, a ugovore je uručila Tanja Petrović, izvršna direktorka Mladih istraživača Srbije.

Ugovor za DVD Kraljevo potpisao je Milutin Vukosavljević, u prisustvu koordinatorke projekta Katarine Dimitrijević i predstavnice Ženske sekcije Radovanke Vukosavljević.

Sa početka drugog ciklusa EKO-SISTEM programa – uvodni trening u Zrenjaninu

Cilj uvodnog treninga bio je da se za početak implementacije projektnih aktivnosti dodatno podignu kapaciteti organizacija civilnog društva da uspešno realizuju svoje projekte. Prvog dana treninga, organizacije su predstavile projekte i promenu koju žele da postignu kroz svoje projekte, ostvarena je sinergija kroz mapiranje zajedničkih aktivnosti koje će dovesti do daljeg umrežavanja među organizacijama.

Drugi dan je bio posvećen glavnim elementima projektnog ciklusa koji se tiču uspešnog upravljanja projektima, kao i mapiranju planiranih rodnih aktivnosti i ostvarivanju sinergije kada je u pitanju rodna komponenta podržanih projekata.

Trećeg dana akcenat je stavljen na monitoring politika životne sredine, kao aktivnosti koja je sastavni deo EKO-SISTEM programa sa ciljem da se podrže i ubrzaju reforme u zaštiti životne sredine u Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva i drugih aktera. Kraj ovog dana, a ujedno i uvodnog treninga ostavljen je za sesiju o sukobima u društvu, sprečavanju i borbi protiv korupcije u oblasti zaštite životne sredine.

Uvodni trening, osim kao priprema za sprovođenje projekata u ovom ciklusu bio i prilika da se organizacije civilnog društva povežu kroz zajedničke oblasti i teritoriju na kojoj realizuju svoje aktivnosti i da na taj način ojačaju polje svog delovanja. Umrežavanje i podrška su se i izdvojili ne samo kao zaključci već i kao najjači utisci ovog treninga.

Svesni da je proces reformi u životnoj sredini ozbiljan i dugotrajan, a da se bez saradnje civilnog društva i institucija, uz stalan rad sa građanima, ne može unaprediti postojeće stanje, Mladi istraživači Srbije su uz podršku Švedske programom EKO-SISTEM obuhvatili sve one elemente koji su bitni da se ojačaju postojeći kapaciteti, ali i nadograde znanja, veštine, politike i prakse saradnje.