Eko kamp na Goču „Zaštitimo šume“ (VIDEO)

Tri radionice, a na istom zadatku, da podstaknu razvoj protivpožarne i ekološke kulture kod mladih, Dobrovoljno vatrogasno društvo i Šumarska škola iz Kraljeva

Posle jesenje kiše, magla se tek razilazila kada su mladi, koji su deo Eko kampa Dobrovoljno vatrogasnog društva (DVD) i Šumarske škole Kraljevo, od hotela „Piramida“ gde su bili smešteni, krenuli baš na sredini vikenda iza nas, „naoružani“ mapaama, kompasima i takmičarskim duhom za snalaženje u prirodi, da osvoje simbolične nagrade koje su za njih spremili organizatori.

Pogledajte VIDEO prilog:

Đorđe Lukić, đak Šumarske škole u koju idu srednjoškolci uz mnogih krajeva Srbije, kaže nam da je on iz Malog Zvornika i da je srećan što mu se pružila prilika da na Eko kampu na Goču puno nauči o zaštiti šume i o gašenje požara u šumi.

Danas smo se, uz pomoć kompasa, orijentisali i tražili tragove na mapama. Pobedila je moja grupa zato što smo bili prvi, ali svi smo dobili kačkete – pojašnjava Đorđe.

Đorđe Lukić

Na pitanje da li je razmišljao o tome da nekada bude dobrobvoljni vatrogasac i da li razume ulogu dobrovoljnog vatrogastva, Đorđe spremno odgovara:

Da, jer znam da dobrovoljni vatrogasac nije vatrogasac po profesiji, ali je uvek spreman da pomaže ako do požara dođe. A ja to jesam.

Nakon što je rad na edukaciji mladih doprineo da se, prethodne dve godine, tokom realzacije projekata Dobrovoljno vatrogasnog društva Kraljevo, deo mladih aktivno uključi u rad dobrovoljnog vatrogasnog sektora, mreža dobrovoljnih vatrogasnih društava novim projektom, koji se odnosi na osnaživanje mreža udruženja građana koja se bave zaštitom životne sredine, želi da dodatno poveća broj obučenih dobrovoljaca i podstakne razvoj protivpožarne i ekološke kulture kod mladih.

Radionice su realizovane u okviru projekta „Zaštitimo šume“, koji je deo EKO-SISTEM programa kojeg sprovode Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska, a prema rečima Milana Žarkovića, profesora u kraljevačkoj Šumarskoj školi vezane su za zaštitu šuma od požara, snalaženje u prirodi, postupanje u slučaju požara u šumi, odnosno šta učiniti da do požara u šumi ne dođe. Kruna je bilo – jučerašnje pošumljavanje delova Goča koji su ranije bili zahvaćeni požarom.

Milan Žarković – Šumarska škola Kraljevo

Sve to smo pokrili najpre teorijski, a kasnije i praktičnim delom. Učestvovalo je 15 učenika Šumarske škole drugog i trećeg razreda različitih obrazovnih profila: šumar, šumarski tehničar, tehničar za lovstvo i ribarstvo i tehničar za pejzažnu arhitekturu. Tu si i članovi i prijatelji DVD Kraljevo i nastavnici Šumarske škole koji su učestvovali na radionicima. Svima nam je zadatak isti –unapredimo procese i aktivnosti samih budućih šumara na terenu i obučimo ih kako a spreče da do šumskih požara dođe i kako sami da pomognu šumi u očuvanje biodiverziteta.

I Una Spasenić, učenica Šumarske  škole, kaže za portal Krug da je čitavo iskustvo za nju bilo veoma dragoceno:

Naučili smo toliko toga, o biljkama, šumama, čitavoj prirodi. Bilo je ovo veoma lepo iskustvo, posle kojeg sam još svesnija da svi treba malo više da se potrudimo oko čuvanja prirode i da i treba malo više da budemo pažljivi.

Una Spasenić

Gradski vatrogasni savez i sedam članica mreže, Ženska sekcija DVD i Omladinski vatrogasni klub će realizacijom ovog projekta dobiti veću prepoznatljivost na lokalnom i regionalnom nivou i povećati zainteresovanost lokalne zajednice za volontersko angažovanje na zaštiti životne okoline od požara. Od aktivnosti, pored realizacije Eko kampa, na spisku su promocija dobrovoljnog vatrogastva, zagovaranje donošenja lokalnog programa podrške razvoju dobrovoljnog vatrogastva i organizacija nacionalne konferencije na temu razvoja dobrovljnog vatrogastva sa fokusom na rodnu ravnopravnost u vatrogasnom sektoru. Neke su već realizovane, a neke su u kalendaru aktivnosti planirane do kraja ove godine.

M. M. D.

EKO-SISTEM program  je nastao sa ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU).

EKO-SISTEM program sprovode Mladi istraživači Srbije a podržava Švedska.