Iz programa Vlade Švajcarske 273.000 evra za 20 lokalnih projekata 

Program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ objavio je javni poziv za podršku lokalnim organizacijama civilnog društva u sprovođenju socijalno integrisanih usluga

Cilj poziva je unapređenje pristupa ostvarenju prava i ispunjenju potreba za najmanje 2.000 građana i građanki iz ranjivih grupa na lokalnom nivou, sa fokusom na Rome, posebno iz neuslovnih naselja, osobe sa invaliditetom, uključujući decu i mlade ometene u razvoju, kao i lica koja ostvaruju pravo na podršku prema Zakonu o socijalnoj zaštiti.

Ukupan budžet podrške Vlade Švajcarske lokalnim organizacijama civilnog društva za sprovođenje socijalno integrisanih usluga je 273.000 evra i biće podržano najmanje 20 lokalnih projekata za pružanje socijalno integrisanih usluga kojima se objedinjuju najmanje dve od tri tematske oblasti: socijalna zaštita, obrazovanje i zdravstvo.

Program posebno podstiče prijavljivanje romskih udruženja, a dodatno će biti vrednovano i ako predlozi projekata sadrže izrađenu analizu potreba ranjivih grupa na lokalnom nivou. Takođe, projekti moraju uključivati partnerstvo sa lokalnom samoupravom ili drugom relevantnom institucijom (Centrom za socijalni rad, Domom zdravlja, školom i sl).

Program PRO je objavio i poziv za tehničku podršku za najmanje 15 lokalnih organizacija civilnog društva za jačanje kapaciteta u cilju licenciranja kao pružalaca usluga socijalne zaštite.

Oba poziva su otvorena do 9. juna, a pravo učešća imaju organizacije civilnog društva iz 99 gradova i opština iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije.

Dodatne informacije o uslovima poziva, procesu prijave i kriterijumima za izbor korisnika dostupne su na stranici programa PRO.

M. M. D.

*foto – ilustracija Gerd Altmann, Pixabay