Konkurs za prijem kandidata na obuku za kontrolore letenja koji će raditi u Kraljevu i Vršcu

Kandidat može konkurisati za obuku za sticanje navedenih ovlašćenja za samo jednu od navedenih lokacija

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA objavila je konkurs za prijem devet kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja.

Od devet kandidata, četiri kandidata su za ovlašćenje ADI-TWR i APP KRALJEVO, a pet kandidata za ovlašćenje ADI-TWR i APP VRŠAC. Kandidat može konkurisati za obuku za sticanje navedenih ovlašćenja za samo jednu od navedenih lokacija, dakle Kraljevo ili Vršac.

Kako se navodi, poslednji dan prijave na konkurs je 14. novembar ove godine, a neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

OPŠTI POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM KANDIDATA NA OBUKU

1.  da su državljani Republike Srbije;

2.  da su rođeni 1998. godine, ili kasnije;

3.  da nisu krivično osuđivani;

4.  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nisu pod istragom;

5.  da poseduju IV stepen stručne spreme (završena srednja škola u trajanju od četiri godine);

6.  da su u srednjoj školi postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja i da u svim razredima srednje škole iz vladanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlo  dobar);

7.  da poseduju zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla kontrolora letenja u skladu sa Pravilnikom o dozvolama kontrolora letenja i centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Sl. glasnik RS“, broj. 83/15, 18/16 i 71/17);

8.  znanje engleskog jezika na nivou B2 po CEFR skali;

9.  posedovanje opštih i specifičnih sposobnosti, predispozicija i psiholoških karakteristika neophodnih za pohađanje obuke za kontrolora letenja.

Sve ostale informacije u vezi opštih i posebnih uslova za prijem kandidata na obuku, načina konkurisanja i postupka sprovođenja konkursa, i informacije o postupku i kriterijumima selekcije kandidata mogu se videti na ovom linku.