Krivična prijava Inicijative „Pravo na vodu“ zbog isušivanja reke Gokčanice

Zbog sumnje da je izvršilo krivična dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine i oštećenje životne sredine, Inicijativa „Pravo na vodu“  podnela je krivičnu prijavu protiv d.o.o. „Studenicaelektro“ iz Kraljeva

            U saopštenju Inicijative „Pravo na vodu“ navodi se da je uvidom na terenu utvrđeno da je ovo preduzeće kao investitor male hidroelektrane „Jelići“ na reci Gokčanici, propustilo odredbe iz Rešenja o izdavanju vodne dozvole, te je u vremenski sušnom periodu sva voda iz reke upotrebljena za proizvodnju električne energije, dok su korito ispod MHE i riblje staze ostavljeni da potpuno presuše.

            „Riblja staza, osim što je potpuno suva, bila je blokirana velikim količinama stenja i kamenja zbog čega je nemoguće da riba prolazi kroz nju. Napominjemo da je ovakvo stanje posledica nepoštovanja odredbi na koje se investitor obavezao pre izgradnje MHE. O tome svedoči činjenica da uzvodno od akumulacije i nizvodno od mašinske zgrade postoji značajna količina vode, da je protok normalan, te da suvo korito ispod MHE i riblja staza nisu uzrokovani sušnim vremenskim periodom, već isključivo nemarnošću investitora“ – navodi Pravo na vodu.

            Krivična prijava protiv investitora podneta je Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu uz priložene fotografije sa terena, kao i uz Rešenje o izdavanju vodne dozvole, koje dokazuju da je došlo do kršenja propisa.

foto: Inicijativa “Pravo na vodu”

            Pravo na vodu u saopštenju navodi da su nizvodno od MHE „Jelići“ uočeni nisko i srednje rastinje i žbunje koji nisu vodeno rastinje i ocenjuje da su to pokazatelji da ova firma duže vreme nije poštovala mere zaštite životne sredine propisane rešenjem.

            Aktivistkinja Prava na vodu Žaklina Živković u razgovoru za portal KRUG kaže da je ovo prva krivična prijava koju su podneli protiv nekog od investitora MHE:

            – Do sada smo pokušavali da utičemo na donosioce odluka, od lokalnog do državnog nivoa, a sada ćemo se više angažovati i na polju prava. Neodgovornost mora da bude kažnjena. O stanju na reci Gokčanici uverili smo se sredinom jula kada smo sa kraljevačkim ekolozima i muzičarem Darkom Rundekom obišli to područje. Bilo je toliko očigledno da je prekršen zakon i da je počinjen zločin nad rekom. Spremamo još nekoliko krivičnih prijava, trenutno smo fokusirani na područje Kraljeva, koje je ugroženo malim hidroelektranama u čijem radu se ne poštuju zakoni.

Pogledajte VIDEO reportažu iz jula:

            Tako Inicijativa Pravo na vodu saopštava da je „u regionu Kraljeva planirana izgradnja 52 MHE od kojih je deset završeno sa očigledno razornim posledicama. Na ovoj teritoriji se nalazi nalazi Specijalni rezervat prirode Goč – Gvozdac, Park prirode Golija i Rezervat biosfere Golija – Studenica, koji su zaštićeni upravo zbog vrednosti reka i potoka, šumskih sistema, biološke raznovrsnosti i pejzaža jedinstvene lepote“.

            Žaklina Živković kaže da je praksa pokazala da MHE u Srbiji „očito ne mogu da rade tako da životna sredina ne bude ugrožena“ i da ne postoji društvena ekonomska opravdanost, jer je beznačajan udeo energije koju proizvedu MHE.

            Aktivistkinja Prava na vodu upozorava da je u toku izrada Katastra MHE na nivou države, da ovaj posao vodi Ministarstvo rudarstva i energetike i ocenjuje da ne postoji javnost u radu i društveni dijalog o ovoj osetljivoj temi.

            – Na snazi je Katastar MHE iz 1987. godine i tada je glavni kriterijum bio hidrološki potencijal reka, bez uzimanja u obzir ekološkog i socijalnog kriterijuma. Danas to više nisu iste reke, smanjen je hidrološki potenciujal, manje je vode, a u međuvremenu je postalo jasno da ovakve kakve se kod nas grade uništavaju životnu sredinu. Ne znamo kojim se kriterijumima sada vode oni koji rade novi katastar MHE, jer ne postoji društveni dijalog.

            Javnost Kraljeva, a naročito ušćanskog i studeničkog kraja, poslednjih mesec dana uznemirena je zbog toga što su na reci Studenici oko 5 kilometara kiznad Ušća primećeni radovi na obalama i u koritu reke. U međuvremenu se saznalo da se obavljaju inženjersko-geološki radovi za potrebe izgradnje MHE „Gradina“. Zbog svega toga za subotu 28. avgust u 17h zakazan je protest meštana i svih koji su zainteresovani za očuvanje reke Studenice i zabranu izgradnje MHE na njoj. O tome čitajte u tekstovima Zakazan protest za spas reke Studenice i Ako dozvolimo prvu branu, izgubili smo Studenicu.

R. Vesković

Na istu temu, preporučujemo:

Prva mini hidroelektrana na Ibru  

2 komentara za naslov “Krivična prijava Inicijative „Pravo na vodu“ zbog isušivanja reke Gokčanice

Comments are closed.