Osnaživanje ženskog preduzetništva u opštini Vrnjačka Banja

Predstavnici Udruženja građana „Pokret za evropsku Vrnjačku Banju“ razgovarali su sa predstavnicima lokalne samouprave i javnh ustanova o tome kako lokalna samouprava može da pomogne da se žensko preduzetništvo unapredi

Vrnjačka Banja je turistička opština i sve je više turista koji su zainteresovani da obiđu kraljicu srpskog kontinentalnog turizma, da vide i uživaju u nečemu što je izvorno i autentično. O značaju, afirmaciji i osnaživanju ženskog preduzetništva, ali i o tome ako lokalna samouprava može da pomogne da se žensko preduzetništvo unapredi, predstavnici Udruženja građana „Pokret za evropsku Vrnjačku Banju“ razgovarali su sa predstavnicima i zaposlenima u Opštini Vrnjačka Banja i javnim ustanovama.

Vrnjačka Banja, uz sva prirodna bogatstva kojima raspolaže, po oceni organizatora, nudi velike mogućnosti ženama koje planiraju da započnu sopstvene poslove. Ovaj skup deo je projekta „Diverzifikacija ruralne ekonomije kroz podršku ženskom preduzetništvu u uslovima post-pandemije“ koji finansira Vlada Švedske kroz program Ujedinjenih nacija, a na teritoriji opštine Vrnjačka Banja projekat sprovodi upravo Udruženje građana „Pokret za evropsku Vrnjačku Banju“. Projektom je obuhvaćeno 350 žena iz ruralnih oblasti vrnjačke opštine za koje će biti organizovani seminari sa praktičnom nastavom.

M. M. D.