Poziv za prijavu štete koju je na stambenim objektima u Kraljevu ostavilo julsko nevreme

Građani će štetu moći da prijave samo za stambene objekte koji se redovno koriste za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, a ima nekoliko načina na koji to mogu da urade

Komisija za procenu štete i potreba nakon elementarnih nepogoda grada Kraljeva uputila je poziv za prijavu štete na stambenim objektima koji su oštećeni od elementarne nepogode – olujnog vetra, grada i kiše tokom jula ove godine.

Građani će štetu moći da prijave samo za stambene objekte koji se redovno koriste za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, od ponedeljka 7. do 21. avgusta.

Uslov za prijavu štete na stambenom objektu jeste da je šteta nastala usled nepogode u julu 2023. godine (za pomoćne objekte i vikend kuće, kao i za pokretnu imovinu ne vrši se prijava štete).

Prijava štete se podnosi isključivo na šalteru 5 Gradske uprave grada Kraljeva, na adresi Trg Jovana Sarića 1, od 7. do 21. avgusta, svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova, na propisanom obrascu, koji se može preuzeti:

– na šalteru

– na portalu grada Kraljeva (kraljevo.rs)

– na portalu Odeljenja za poslove civilne zaštite (civilnazastitakraljevo.rs)

– u prostorijama Odeljenja za poslove civilne zaštite (ul. Skopljanska br. 6).

Prijave upućene pre ili nakon propisanog roka, kao i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, Komisija neće razmatrati.

Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti Odeljenju za poslove civilne zaštite, lično ili na broj telefona 036/33-11-99 svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova.

    M. M. D.