Priključenja za struju, vodu, kanalizaciju, grejanje – i za nelegalne stambene objekte: ko sve ima pravo?

Da li se ova mogućnost odnosi i na poslovne objekte i na investitore koji su nelegalno gradili i objekte nisu priključili na komunalnu infrastrukturu?

Vlada e Srbije usvojila je Uredbu koja propisuje načine, uslove i postupke za priključenje na elektroenergetsku, gasnu ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata.

Prema najavama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, građani koji žive u nelegalnim objektima moći će da se prijave za ta infrastrukturna priključenja od 15. septembra.

Rok za prijavu je 30 dana – tokom kojih vlasnici prilažu odgovarajuće dokaze u opštini da imaju pravo na priključak.

To ne znači da priključenje mora da bude izvršeno do 15. oktobra. Kada će prikljućenje biti izvršeno, zavisi od nadležnog komunalnog preduzeća – pojasnio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

Priključak za struju, vodu, kanalizaciju ili grejanje mogu da dobiju samo vlasnici kuća i stanova i članovi njihovih domaćinstava, koji su izgradnjom, odnosno kupovinom, trajno rešavali svoje stambeno pitanje i koji u njima žive.

Ova mogućnost se, kako je pojašnjeno – ne odnosi na poslovne objekte, niti na investitore koji su nelegalno gradili i objekte nisu priključili na komunalno infrastrukturu.

Priključenje je moguće samo za jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika.

Vlasnik je za priključenje dužan da dostavi dokaz da se radi o postojećem završenom objektu, da on jeste vlasnik te nepokretnosti, da u vlasništvu ima samo jednu nepokretnost u i da u njoj živi.

Ppštine i gradovi dužni su da do 15. septembra opredele kadrove koji će raditi na obradi ovih prijava i koji će pružiti pravnu pomoć ljudima da pravilno popune prijave

Na sajtu Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na ovom LINKU  objavljeno je uputstvo u kojem je detaljno objašnjen postupak prijave za priključenje na struju, vodu, kanalizaciju ili grejanje za nelegalne stambene objekte.

   M. M. D.

foto: ilustracija Michal Jarmoluk, Pixabay