Pripreme za referendum: Birački spisak na uvidu

Zahtev za promene u Jedinstvenom biračkom spisku možete podneti do 31. decembra, a posle toga samo uz rešenje Ministarstva za državnu upravu. Uvid u birački spisak može se obaviti i elektronskim putem

            Deo Jedinstvenog biračkog spiska (JBS) za grad Kraljevo izložen je na uvid u zgradi Gradske uprave u kancelariji 109 i građani mogu da obave lični uvid radnim danima do 7 do 15 časova, sve do 31. decembra 2021.g u ponoć.

            U istim rokovima građani koji imaju prebivalište na teritoriji grada Kraljeva, odnosno boravište ako su interno raseljeni sa KiM, mogu podneti zahtev za promenu u delu JBS-a. Nakon 31. decembra promene su moguće samo na osnovu Rešenja Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, i to do 12. januara, odnosno 72 sata pre dana održavanja izbora, odnosno u ovom slučaju do izjašnjavanja građana na referendumu.

            Građani koji imaju takvu potrebu mogu do 25. decembra (pet dana pre zaključenja JBS-a) da podnesu zahtev da se u birački spisak unese podatak da će na predstojećem referendumu glasati po mestu boravišta na teritoriji grada Kraljeva.

            Na referendumu mogu učestvovati i građani koji imaju boravište u inostranstvu. Potrebno je da daa do 25. decembra najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije podnesu zahtev za upis u birački spisak podatka da će glasati u inostranstvu.

            „U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje spiska i lice za pružanje tehničke podrške Gradske uprave grada Kraljeva dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti“, navodi se u informaciji koju je Gradska uprava dostavila medijima.

            Oni koji su ovladali savremenim tehnologijama uvid u birački spisak mogu obaviti i elektronskim putem na internet stranici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu na ovom linku https://upit.birackispisak.gov.rs

            U pozivu koji je građanima uputilo i Ministarstvo navodi se da „svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava (npr. izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, lična karta, dokaz o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pravnosnažno rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti) o čemu rešenje do zaključenja biračkog spiska (31. decembra 2021. godine) donosi opštinska odnosno gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora rešenje donosi Ministarstvo.

Podnosilac zahteva može na rešenje opštinske odnosno gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio, a protiv rešenja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu“.

Podsećamo, referendum je raspisan za 16. januar 2022. godine, a referendumsko pitanje glasiće: “Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije?

(R.V.)