Proverite da li vas ima na biračkim spiskovima za lokalne i parlamentarne izbore

Građanima je uvid u spiskove omogućen svakog radnog dana u zgradi Gradske uprave u Kraljevu od 7 do 15 časova sve do 1. decembra

Deo biračkog spiska za Grad Kraljevo izložen je u zgradi Gradske uprave, Trg Jovana Sarića 1, u kancelariji broj 109 na prvom spratu, saopšteno je iz Gradske uprave Kraljevo. Svi građani mogu da izvrše uvid u biračke spiskove do 1. decembra do 24 časa, kada će birački spiskovi biti zaključeni.

Uz ličnu kartu građani mogu Odeljenju za opštu upravu Gradske uprave grada Kraljeva, podneti zahtev za donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku. Ovaj zahtev može se podneti i preko portala Euprave u delu naznačenom upis/promena podataka u Jedinstvenom biračkom spisku.

Od proglašenja izbornih lista pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahtev se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

I maloletne osobe koje će do 17. decembra 2023. steći  biračko pravo, mogu da provere podatke u biračkom spisku.

Rešenje o promenama u biračkom spisku od momenta zaključenja, odnosno od 1. decembra godine, pa sve do 72 časa pre održavanja izbora donosi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

I deo biračkog spiska za interno raseljena lica i građane sa prebivalištem u Kraljevu izložen je u zgradi Gradske uprave, Trg Jovana Sarića 1, u kancelariji broj 109 na prvom spratu. Svi građani mogu da izvrše uvid u biračke spiskove do 1. decembra do 24 časa, kada će birački spiskovi biti zaključeni

Zahteve za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska, građani sa prebivalištem, i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Kraljeva. mogu podneti Gradskoj upravi do 1. decembra e, do zaključenja biračkih spiskova tačno u ponoć navedenog dana.

Građani mogu od raspisivanja izora za narodne poslanike najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 25. novembra da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike u Skupštini Srbije glasati po mestu boravišta na teritoriji grada Kraljeva (izabrano mesto glasanja). Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka.

Birači koji imaju boravište u  inostranstvu mogu da podnesi zahtev za upis u birački sppsak da će glasati u inostranstvu. Zahtev za upis u birački spisak tog podatka podnosi se preko diplomatsko-konzularnih predstavništava, najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, odnosno do ponoći 25. novembra.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lica ovlašćena za ažuriranje biračkog spiska lice zaduženo za pružanje tehničke podrške Gradske uprave dužna su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid i u ovaj jedinstveni birački spisak može se izvrštiti i elektronskim putem i to na zvaničnoj stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na ovom LINKU u kategoriji jedinstveni birački spisak, unošenje jedinstvenog matičnog broja građana, kao i preko portala eUprave u delu Zahtev za upis/promenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku.