Raspisan konkurs za projekte udruženja građana

Za sufinansiranje projekata udruženja građana u gradskom budžetu je planirano 17 miliona dinara

Grad Kraljevo raspisao je konkurs za projekte udruženja građana na području Kraljeva, čiju će realizaciju pomoći sa 17 miliona dinara budžetskih sredstava, što je za 2 miliona dinara više nego prošle godine.

Pravo učešća imaju udruženja čije je sedište na teritoriji Kraljeva i čiji budžeti za projekte iznose najmanje 50.000, a najviše milion dinara i čiji broj bodova po projektu iznosi 50 i više bodova od mogućih 100. Oblasti od javnog interesa su kao i prethodne godine:

1. kultura

2. potrebe mladih

3. oblast društvenog i humanitarnog rada, koja obuhvata:

– socijalnu zaštitu

– boračko invalidsku zaštitu

– promovisanje ljudskih i manjinskih prava

– humanitarne programe.

Od prošle godine ovaj konkurs ne važi za crkve i verske zajednice, kao ranije, jer su za njihove aktivnosti sredstva u budžetu izdvojena kao posebna stavka i za njih se od prošle godine raspisuje poseban konkurs.

Onima koji bi da konkurišu prvi put preporučujemo da pogledaju prošlogodišnju Odluku o sufinansiranju projekata, jer su navedeni i projekti koji su odbijeni, iz čega se može videti koje greške treba izbeći pri izradi projekta.

Rok za konkurisanje je 17. februar, a kompletan tekst konkursa, sa uputstvom gde i kako se predaju prijave, kao i obrasci koje treba popuniti nalaze se na Oglasnoj tabli na sajtu grada Kraljeva.

Prema Odluci o sufinansiranju projekata koje realizuju udruženja građana kriterijumi za ocenu su:

1. Reference projekta: oblast u kojoj se realizuje, dužina trajanja, stepen unapređenja stanja u kome se sprovodi

2. Ciljevi koji se postižu

3. Sufinansiranje iz drugih izvora

4. Zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava prethodnih godina i održivost ranijih projekata.

Prošlogodišnjih 15 miliona dinara bilo je raspodeljeno na 48 udruženja, a pojedinačni iznosi su bili od 89.000 dinara (Speleološki klub Kraljevo)  i 120.000 (Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitkovac, Milakovac, Pečenog), do najviših iznosa: 520.000 (Međuopštinska organizacija saveza slepih), 500.000 (Autizam Kraljevo), 490.000 (Kraljevačka Riznica), 460.000 (IDA, Pozitivna promena, FA Karanovac)…

Komisiju za ocenjivanje projekata obrazuje gradonačelnik. Baš kao i u slučaju izbora projekata u oblasti javnog informisanja, uglavnom uz polemiku prolazi i odluka o raspodeli sredstava za projekte udruženja građana, koju donosi Gradsko veće na osnovu predloga komisije.

Onima koji su uvereni u kvalitet projekta i očekuju da će biti među izabranima, recimo da je čitav konkursni postupak prošle godine trajao oko dva meseca, pa se tako može očekivati da će i ove godine odluka o raspodeli sredstava biti doneta – početkom aprila.

R.V.