Raspisan konkurs za sufinansiranje zamene kotla, šporeta ili peći – ublaženi kriterijumi!

Za razliku od prošle godine, sada su konkursom obuhvaćeni ne samo oni koji žele da zamene kotao na drva i ugalj, nego i oni koji bi da zamene šporet ili peć, onima na pelet / gas. Ublaženi su još neki uslovi…

            Ministarstvo za zaštitu životne sredine i grad Kraljevo pomoći će onima koji žele da kotao, šport ili peć na ugalj i drva u individualnim stambenim objektima zamene kotlovima ili pećima na gas ili pelet  tako što će pokriti 40% vrednosti navedenih grejnih uređaja (vrednosti sa PDV-om). Cilj ovog projekta je smanjenje zagađenja vazduha iz individualnih ložišta.

Konkurs je otvoren do 21. marta. Detaljne informacije se mogu dobiti na šalteru br. 6 u prizemlju zgrade Gradske uprave gde će od 10-13 časova biti dežurstvo radnim danima, a možete i pozvati na 315-000.

            Na raspolaganju je 2,6 miliona dinara (75% Ministarstvo, 25% budžet Grada) i to preostalih od prošlogodišnjeg konkursa, jer tada nije bilo dovoljno interesovanja. Razlog za to je da je gotovo u isto vreme bio raspisan i konkurs Ministarstva energetike. O njemu se mnogo više govorilo u medijima, pa neki građani nisu ni znali za konkurs Ministarstva za zaštitu životne sredine, a neki su procenili da su povoljniji uslovi u onom drugom konkursu.

            –  Sa ovih 2,6 miliona dinara moglo bi da se obezbedi sufinansiranje 25-30 zamena grejnih uređaja. Prošle godine smo imali utvrđen maksimalan iznos, pa je od 1,3 miliona dinara ovaj vid pomoći dobilo 20 podnosilaca zahteva. Ipak, trebalo bi imati u vidu da su ove godine poskupeli grejni uređaji, naročito kotlovi. Zamena gorionika na drva i ugalj je od velike ekološke i zdravstvene važnosti – ističe Zorica Sretenović, menadžerka za energetiku u Gradskoj upravi.

            S obzirom da su sredstva ostala neraspoređena, uslovi za konkurisanje su ublaženi i proširen je obuhvat građana.

Tako sada za subvenciju od 40% mogu da konkurišu ne samo oni koji bi da zamene kotao na ugalj i drva kotlom na ekološki čistija goirva – na pelet i gas, nego i oni koji bi da zamene šporet ili peć na ugalj i drva kotlovima ili pećima na pelet / gas.

            Pored toga, prošle godine su mogli da konkurišu samo oni koji žive na užem gradskom području, a ovoga puta mogu da učestvuju Kraljevčani bez obzira da li žive na gradskom ili seoskom području.

            Ostali uslovi su slični kao za prethodne konkurse, pa evo ko može da se prijavi:

 • vlasnik ili suvlasnik objekta,
 • ko, prema ličnoj karti, živi u tom stambenom objektu,
 • za nabavku kotla na pelet uslov je da objekat nije priključen na sistem daljinskog grejanja ili distributivnu mrežu gasa (i ovaj deo je ublažen u odnosu na prošlu godinu kada se tražilo i da ne postoje tehničke mogućnosti za priključenje),
 • za nabavku kotla na gas da objekat nije priključen na daljinsko grejanje, a da postoje tehničke mogunosti za priključenje na distributivnu mrežu,
 • da su postojeći kotao, peć ili šporet koji se menjaju, na ugalj ili drva,
 • da kotao na pelet ispunjava standarde emisije i stepena korisnosti,
 • ublaženi su i uslovi o legalizaciji objekta, pa je tako sada potrebno da učesnik ima neki od sledećih dokumenata: dokaz da je objekat građen pre donošenja propisa o izgradnji, ili građevinsku/upotrebnu dozvolu, ili dozvolu dobijenu u postupku legalizacije, ili rešenje o ozakonjenju, ili dokaz da je objekat u postupku ozakonjenja (ovo je novina),
 • da je podnosilac zahteva izmirio obaveze poreza na imovinu.

Nemaju pravo da učestvuju:

 • vlasnici stambeno-poslovnih objekata;
 • oni koji su na nekom od prethodnih konkursa već dobili subvenciju za kotao.

Prilikom konkurisanja potrebno je priložiti brojna dokumenta – nabrojano je čak 14 – a link ka spisku objavljujemo na kraju teksta.

            Posebna komisija bodovaće sve prijave, a najviše poena donosi materijalni status porodice podnosioca zahteva:

Način bodovanja za sufinansiranje zamene kotlova, šporeta ili peći

Boduju se još vrsta grejanja, i vrsta sadašnjeg grejnog uređaja koji se menja, stanje spoljnih zidova i spoljne stolarije, faktor zauzetosti površine, a zanimljivo je da dodatnih nezanemarljivih 15 bodova donosi ako ćete postojeći kotao, šporet ili peć predati na reciklažu.

 Prijava na konkurs se podnosi u zatvorenoj kovertiu na pisarnici u prizemlju zgrade Gradske uprave, ili poštom. Čitav projekat bi trebalo da bude okončan do kraja aprila.

Javni poziv je objavljen na Oglasnoj tabli na sajtu grada Kraljeva. Tu se se nalazi kompletan tekst poziva, u kome možete saznati detaljne uslove, kao i način rad i rokove u kojima radi Komisija, na Oglasnoj tabli je i spisak Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu, izjava o reciklaži i ostali detalji.

R. Vesković

1 komentar za naslov “Raspisan konkurs za sufinansiranje zamene kotla, šporeta ili peći – ublaženi kriterijumi!

 1. Zašto ne “ublaže” i cenu peleta?! Niko u javnosti ne pominje da je cena ove zime duplirana!

Comments are closed.