REKE MIRUJU, SRBIJA U PRIPRAVNOSTI (VIDEO)

10. mart 2016.

Svi vodotoci su u svojim koritima i za sada nema opasnosti od poplava, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova

Pogled u nebo, kiša, neizvesnost i strah od velikih količina padavina, jer se najave srpskih i ruskih meteorloga razlikuju, ovih dana boje svakodnevicu građana Srbije, posebno onih u najugroženijim područjima.

Od ponoći je na snazi hidrološko upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će u većini krajeva Srbije količina padavina biti od 20-30 mm za 24 sata, a na zapadu i jugozapadu lokalno i više.

Prema hidrološkom upozorenju, na Zapadnoj i Južnoj Moravi sa pritokama, na Kolubari sa pritokama, Drini, Limu i Jadru vodostaji će sve do 12. marta biti u umerenom i većem porastu sa prevazilaženjem upozoravajućih nivoa i izlivanjem manjih bujičnih vodotoka.

Narednih dana I na Savi kod Jamene, Sremske Mitrovice i Beograda vodostaji će se kretati iznad granica redovne odbrane od poplava, a kod Šapca iznad granice vanredne odbrane od poplava. Narednih dana na Dunavu od Slankamena do Smedereva vodostaji će se kretati iznad granica redovne odbrane od poplava. Na Mlavi, Peku, Timoku, Jasenici, Kubršnici, Crnici, Lepenici, Lugomiru i Resavi vodostaji će tokom 10. i 11. marta biti u umerenom i većem porastu sa prevazilaženjem upozoravajućih nivoa i izlivanjem manjih bujičnih vodotoka.

Pogledajte kako su pre dva dana, pre nego što se voda povukla, izgledali iz vazduha Grdica, Adrani, Mrsać I Miločaj snimljeni dronom iz vazduha

(studio Tiki)

https://www.youtube.com/watch?v=6ul_p-6AM8Q

https://www.youtube.com/watch?v=4qAYFMu0f20