Škole dobile smernice pred početak nove školske godine

Tokom prve sedmice škole biće organizovana tematska nastava sa aktivnostima usmerenim ka negovanju empatije, vrednostima međusobnog poštovanja, saradnje i solidarnosti, uz uvažavanje različitosti

Ministarstvo prosvete saopštilo je da je, u cilju obezbeđivanja kontinuiteta u obrazovno-vaspitnom radu i dostizanja ciljeva obrazovanja i vaspitanja, a uzimajući u obzir posledice majskih tragedija, uputilo svim osnovnim i srednjim školama Smernice za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u školskoj 2023/2024. godini, sa posebnim naglaskom na unapređivanje vaspitnog rada sa učenicima.

Osnovni cilj predstavlja razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti kod učenika i unapređivanje odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju, saradnji i solidarnosti, uz uvažavanje različitosti. Smernicama su predviđene sledeće aktivnosti:

– Prvi nastavni dan organizovati kroz razgovor sa učenicima kako bi se upoznali sa planom rada i pokrenuti zajedničke razgovore sa svim akterima školskog života, u cilju pravljenja obrazovne strategije kojom se odnosi u školi zasnivaju na poštovanju, uvažavanju, saradnji i solidarnosti;

– Tokom prve nastavne nedelje (4. do 8. septembra) organizuje se tematska nastava, sa radionicama i drugim aktivnostima usmerenim ka negovanju empatije, vrednostima međusobnog poštovanja, saradnje i solidarnosti, uz uvažavanje različitosti;

– U drugoj nastavnoj nedelji (11. do 15. septembra 2023.) nastavnici sprovode inicijalno procenjivanje u okviru pojedinačnih predmeta, programa nastave i učenja i vrše dalje planiranje obrazovno-vaspitnog rada u skladu sa rezultatima inicijalnog procenjivanja;

– Škole su u obavezi da godišnjim planom rada predvide samovrednovanje rada škole u oblastima kvaliteta – Podrška učenicima i Etos (opšta atmosfera u školi – tolerancija, osećaj zajedništva, dobri međuljudski odnosi, osećaj bezbednosti, briga o učenicima, partnerstvo sa roditeljima, dobra komunikacija i slično). Samovrednovanje će se realizovati u prvom polugodištu kako bi sprovođenje akcionog plana unapređivanja Podrške učenicima i Etosa bilo realizovano početkom i tokom drugog polugodišta;

Tokom septembra sprovešće se i procena adaptacije za učenike petog razreda osnovne i prvog razreda srednje škole na novu sredinu i planiraće se mere podrške sa nastavnicima i učenicima;

– Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja je kreirao novu slobodnu nastavnu aktivnost za učenike od petog do osmog razreda osnovne škole – Vrline i vrednosti kao životni kompas;

U srednjim školama posebna pažnja usmeriće se na izborne programe kojima će se podržati razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti;

Do kraja prvog polugodišta, škole će zajedno sa učenicima i roditeljima kreirati identitet (moto) škole tako što će definisati zajedničke vrednosti, očekivana ponašanja i ishode ponašanja u okviru škole i društva u celini. Tokom školske godine propagiraće se i ohrabrivati ponašanja učenika, nastavnika i roditelja u skladu sa definisanim identitetom škole, a on će se kontinuirano obogaćivati i promovisati, kako u nastavi tako i izvan škole.

*foto ilustracija Anastasia Shuraeva, Pexels