Spisak ulica koje će tokom godine biti raskopane zbog radova

Gradsko veće je dalo saglasnost na Godišnji plan investicionog raskopavanja javnih površina. Kako ćemo se izjašnjavati o kvalitetu usluga JKP Vodovod i ponovo o kvalitetu vazduha…

            Prema gradskoj Odluci o raskopavanju javnih površina na teritoriji grada Kraljeva, investitori su dužni da o planiranim radovima većeg obima, zbog kojih će ulice i druge javne površine biti raskopane, obaveste JP za uređivanje građevinskog zemljišta, a ovo da sve to uobliči u Godišnji plan raskopavanja. To je trebalo obaviti do 15. februara, ali kako je na sednici Gradskog veća rekla direktorka JP-a Kraljevo Marica Mijajlović, neka preduzeća su kasnila sa dostavljanjem plana radova, pa se tako ovaj Godišnji plan tek juče našao na dnevnom redu Gradskog veća.

            Na kraju teksta objavljujemo kompletan spisak ulica i naselja u kojima će biti većih radova pa time i raskopavanja. Sudeći po spisku, rekli bismo da će najviše radova ove godine obavljati JKP Vodovod, a zatim i Elektrodistribucija. Trebalo bi imati u vidu da je ovo spisak investicionih radova na javnim površinama, a da postoje i interventni i urgentni radovi, koje je nemoguće predvideti.

            Vezano za JKP Vodovod, promeniće se i gradska Odluka o vodovodu i kanalizaciji time što se uvodi obaveza provere kvaliteta pružene usluge. U skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima mora se obezbediti kontinuirano izjašnjavanje građana o kvalitetu komunalne usluge. Tako će obaveza JKP Vodovod, kao i svih ostalih komunalnih preduzeća, biti da jednom godišnje građanima upućuje poziv da se izjasne o kvalitetu usluga.

            Takođe, nevezano za ovo anketiranje korisnici mogu uvek postavljati pitanja, davati predloge i primedbe preko sajta JKP Vodovod, čija je obaveza da odgovori u roku od 2 dana, navodi se u predlogu. Inače, ovo preduzeće na svom sajtu već ima stranu za prijem takve vrste pošte. Izmene Odluke o vodovodu i kanalizaciji usvaja Skupština grada.

detalj sa sednice Gradskog veća – foto: V. Vasić

              Gradski većnici su prihvatili i dva rešenja o razmeni stanova u Dositejevoj ulici da bi se iselilo nekoliko vlasnika stanova u „Samačkoj zgradi“, koja će biti srušena radi izgradnje druge po redu zgrade u okviru projekta Urbana regeneracija naselja u Dositejevoj ulici.

            Tokom zimskih meseci više puta smo izveštavali o tome da je vazduh u Kraljevu vrlo zagađen i zato izveštaj za kvalitetu vazduha u februaru objavljujemo na kraju ovog teksta – duboko smo zagazili u mart, tako da niko nema praktičnu korist od izveštaja Zavoda za javno zdravlje o merenjima obavljenim u februaru. Iz izveštaja prenosimo da je koncentracija supordioksida i čađi bila u granicama dozvoljenog, ali je zato koncentracija zagađujućih PM10 čestica bila čak 20 dana iznad graničnih vrednosti! Ni u martu nije ništa bolje: u prva 22 dana koncentracija PM10 čestica bila čak 17 dana iznad graničnih vrednosti, samo pet dana kvalitet vazduha je bio prihvatljiv, a nijedan dan ni dobar, ni odličan.

            Na Gradskom veću je razmatran i Izveštaj o radu gradskog pravobranilaštva u 2021. godini. S obzirom na obim izveštaja, kao i zanimljive segmente o postupcima koji su vođeni, ovoj temi posvetićemo poseban tekst.

R. Vesković

fotografije: sajt grada Kraljeva

U nastavku objavljujemo spisak javnih površina koje će tokom godine biti raskopane zbog investicionih radova komunalnih preduzeća:

spisak javnih površina u Kraljevu koje će tokom godine biti raskopane zbog investicionih radova komunalnih preduzeća