Šta će biti sa „Rižinom zgradom“ u Jug Bogdanovoj?

Posle zemljotresa zgrada je ostavljena da propada, a ni budućnost joj nije lepa

Jedna od lepših predratnih zgrada u Kraljevu bila je ova na kraju Jug Bogdanove ulice ispred Poliklinike. Već 11 godina propada i polako postaje ruglo. Štavše, i opasnost po prolaznike, jer nakon zemljotresa nisu sanirana velika oštećenja vidljiva i golim okom.

Bila je to nekada upravna zgrada Šumskog gazdinsta Miljka Petrovića Riže, jedan od brojnih objekata koji su ovom industrijalcu oduzeti posle rata nacionalizacijom. Narednih decenija zgrada je imala različite namene, a od povratka višepartizma u Kraljevo u njoj je bilo smešteno nekoliko političkih stranaka. Tako je bilo do zemljotresa 2010 godine. Tada je ostavljena da propada. Razloge možemo da naslutimo…

Miljko Petrović je rehabilitovan 2006. godine, a godinu dana posle zemljotresa usvojena je prva verzija Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, pa su Rižini potomci pokrenuli postupak za restituciju, koji ni do danas nije definitivno završen, saznajemo od jednog od naslednika. Osim toga, Rižina zgrada je nekako baš ispred Poliklinike i ulaza u Hitnu službu.

Tako je Planom detaljne regulacije „Centar grada Kraljeva“, donetim 2011. godine radi slobodnijeg pristupa Zdravstvenom centru, predvđeno proširenje saobraćajnica, koje obuhvata prostor na kome se nalazi ova zgrada. Zato je njena sudbina da bude srušena.

Načelnik Odeljenja za urbanizam u Gradskoj upravi Zvonko Kovačević nam je rekao da je i prethodnim planskim dokumentima zgrada bila previđena za rušenje zbog proširenja saobraćajnice. Predviđeno je da deo Jug Bogdanove od raskrsnice sa Vojvode Putnika bude proširen za još jednu saobraćajnu traku da bi se nesmetano skretalo ka Zdravstvenom centru, a bio bi proširen i deo nakon skretanja. Tako se nesrećna Rižina zgrada našla kao glavna smetnja budućim proširenim ulicama i slobodnijem pristupu zdravstvenim ustanovama.

Programom Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta za 2021. planirana je eksproprijacija ove zgrade, kaže direktorka ovog JP-a Marica Mijajlović.

– Čekamo saglasnost Ministarstva finansija da pokrenemo postupak eksproprijacije. Ne znamo koliko će iznositi obeštećenje naslednicima, tek kad dobijemo saglasnost, može se pristupiti proceni vrednosti – rekla je Mijajlović za portal KRUG.

Jedna od naslednica Miljka Petrovića Riže kaže da je naslednicima poznato da je zgrada predviđena za rušenje i da im je žao zbog toga. Za ovih 11 godina od zemljotresa objekat je toliko propao da bi bila potrebna prevelika sredstva za njegovu obnovu. Ističe čvrstinu izgradnje – „deda je sve gradio kvalitetno“ – jer i posle osam decenija i snažnog zemljotresa, zgrada nije urušena. Štaviše, fasada i balkon sa unutrašnje strane, na koju kao prolaznici retko obraćamo pažnju, deluju i dalje lepo i stameno. 

Znamo, naravno, da se mnogi gradovi ne bi odrekli ovakve predratne zgrade – em je lepa, em je deo istorije ovog grada. Osim toga, nije teško zamisliti da bi joj se i u sistemu zdravstva lako našla namena – administrativnog, ili edukativnog centra, ili svečanog prostora.

 Poštujemo i argumente tipa „razvojni prioriteti“, jer zaista je ponekad potrebno odreći se uspomena zarad „višeg interesa“ budućnosti. Međutim, vizija razvoja Zdravstvenog centra „Studenica“, koja je delom ušla i u Državni program obnove objekata javne namene, predviđa najpre izgradnju Dijagnostičkog centra, zatim helidroma, pa i nove Internističke bolnice, izgradnju garaža i radionica. U tolikom pretumbavanju pitanje je da li će Hitna služba ostati u podrumu u kome je sada, kao i da li te dve saobraćajnice možda mogu da se pomere neki metar levo…

U ponedeljak na sednici Skupštine grada jedna od tačaka je i odluka da se prostupi izmenama Plana detaljne regulacije „Centar grada“ radi stvaranja uslova za razvoj Zdravstvenog centra, koji smo pomenuli. Nema razloga za sumnju da ta odluka neće biti doneta, pa bi prema njoj, izrada izmena PDR-a trebalo da bude upripremljena u narednih devet meseci. Verujemo da će se do tada sačekati sa rušenjem ove otmene gospođe iz tridesetih godina prošlog veka, jer možda se i za nju nađe mesta.

R.Vesković

O planovima razvoja Zdravstvenog centra pročitajte tekst Pripremne radnje za izgradnju Dijagnostičkog centra ZC „Studenica“, a o životu M.P.Riže tekst Stradanje Miljka Petrovića

2 komentara za naslov “Šta će biti sa „Rižinom zgradom“ u Jug Bogdanovoj?

  1. Kraljevo je ovo, bre ! O Kraljevu, našem gradu, sada odlučuju oni koji nisu iz Kraljeva…..

  2. U celom svetu su stari objekti svetinja jer im je to deo istorije samo kod nas se ruši samo od sebe ili umnim radom naših čelnika sam Riža je deo istorije a mi smo je zdušno uništili prva elektro centrala na Sokolji uništena pruga takodje umesto da se to sačuvalo da imamo čime da se ponosimo u svetu da nas ne tretiraju kao divljake što to i jesmo po onome kako se odnosimo sa istorijom a sve to bi bila jedna dobra turistička atrakcija i takođe zarada ali ro kod nas ne radi mislim na mozgove

Comments are closed.