Šta je u Kraljevu najlepše, a šta Vam se najmanje dopada? (VIDEO)

Ovo su dva pitanja od tri na koja u novoj anketi „Tri pitanja za tri generacije“ odgovaraju naši sugrađani – po jedan predstavnik mladih, srednje i generacije penzionera; sa kojim od njih biste se složili?

Osim o tome šta najviše vole u svom gradu, ali i o tome šta bi voleli da promene zato što im se u Kraljevu ne dopada, sagovornici Izazov Plusa – omladinske redakcije portala Krug odgovaraju i na pitanje vezano za odlazak mladih iz Srbije. Na neka pitanja odgovori su im slični, na neka se sasvim razlikuju.

Pogledajte u video anketi da li stavove sa nekima od naših sagovornika delite i sami.

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije

*Ovaj medijski sadržaj je isključivo odgovornost autora/ki i ne odražava nužno stavove Evropske Unije