Šta su sve građani tražili tokom javne rasprave o budžetu u delu planiranja investicija?

Izgradnja kanalizacije najčešći je predlog, ali građani su se interesovali i za mogućnost izgradnje zatvorenog bazena i saobraćajnica, sanaciju mostova

Nakon deset dana predviđenih da građani dostave primedbe, predloge i sugestije na Nacrt odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2023. godinu u delu planiranja investicija održana je javna sednica. Stiglo je 13 primedbi, predloga i sugestija, od kojih je većina usvojena, a evo šta su sve građani (11 kroz dopise poslate elektronskim putem ili dostavljene u pisanoj formi, a dva izneta na samoj javnoj sednici) tražili:

1) Rade Žarčaninsanaciju dela postojeće pristupne saobraćajnice u selu Cerje (MZ Ušće) u Ulici Ivana Beočanina u ukupnoj dužini od 22,62 metra, a u interesu sela Gornje Žarče.

Prema mišljenju nadležnih službe u JP za uređivanje građevinskog zemljišta – sredstva za ovu namenu su planirana u okviru Programa uređivanja građevinskog zemljišta, a zahtevi se podnose preko Mesnih zajednica.

2) Preduzeće „KORALI” iznelo je primedbu da prioritet treba dati investicijama koje štite izvorišta vode za piće (primer zona Konarevskog polja iz koga se crpi voda za piće za grad Kraljevo). Predlog je da se tokom ove godine uradi glavni projekat kanalizacije od fabrike “Korali” u Konarevu do priključka u kanalizacionu cev kod Ibarske magistrale u dužini od oko 400 metara, jer se iz ovog dela naselja, sva kanalizacija kroz potok sliva ispod magistrale u Konarevsko polje i sve više ugrožava zonu bunara iz kojih se crpi voda za piće za grad Kraljevo, a za ovu trasu kanalizacije postoji urađen idejni projekt.

U mišljenju JP za uređivanje građevinskog zemljišta istaknuto je da je predviđena sukcesivna izgradnja kanalizacije na ovom području.

3) Primedba Milosava Panovića bila je da prioritet u budžetu treba dati investicijama koje su u toku, a predlog da se na seoskom putu u Meljanici asfaltira oko 300 metara i tako spoje dve deonice puta koje su ranije asfaltirane. U obrazloženjenju je podvučeno da ovaj put koristi veliki broj građana, a JP za uređivanje građevinskog zemljišta navelo je, kao i kod prošlog predloga, da su sredstva za ovu namenu planirana u okviru Programa uređivanja građevinskog zemljišta i da se zahtevi podnose preko mesnih zajednica.

4) Primedbe, predlozi i sugestije Novice Kneževića odnosili su se na izgradnju zatvorenog bazena i na trotoar u Ulici Đure Dukića od škole Vuk Karadžić do Ribničkih partizana u dužini 350 do 400 metara. Odgovor nadležnih je da je u toku izrada izmenjenog projekta bazena, a po završetku projekta konkurisaće se za sredstva kod Republike. Što se tiče trotoara u  Ulici Đure Dukića, kako je istaknuto, biće dat predlog da se projekat realizuje iz sredstava Fonda za saobraćaj, po završetku atmosferske kanalizacije na tom području.

5) Ivana Simović interesovala se za sanaciju mosta na granici Popovići – Kraljevo, kao i za ulično svetlo, na tom delu puta. U obrazloženju da te investicije treba planirati navela je da potok godinama izaziva poplave, jer dve postojeće cevi nemaju promer da prime svu vodu kada su veće kiše, tako da se stvara velika šteta.

U mišljenju JP za uređivanje građevinskog zemljišta navodi se da postoje planirana kumulativna sredstva za projektovanje sanacije mostova, a da za sada ne postoji mogućnost proširenja javne rasvete iz tehničkih razloga.

6) Snežana Rakočević interesovala se za projekat kanalizacije u naselju Čibukovac uz obrazloženje da naselje ima puno stanovnika, posebno dece, a odgovor JP za uređivanje građevinskog zemljišta je da u okviru kumulativne stavke u Programu Direkcije postoje sredstva namenjena za nastavak projektovanja kanalizacione mreže.

7) Predlog Vesne Milošević je da Grad nabavi tri autobusa bez stepenika za starije sugrađane, ali je u odgovoru navedeno da nabavka autobusa nije predmet ove javne rasprave s obzirom da postoji potpisani koncesioni akt o javno – privatnom partnerstvu čija je realizacija u toku.

8) Sugestija Tine Tufegdžić je izgradnja pristupnih saobraćajnica groblju na “Barutani” sa obrazloženjem da postojeće saobraćajnice predstavljaju usko grlo i ruglo grada.

Završava se postupak uređenja imovinsko pravnih odnosa i pristupa se izradi planskih dokumenata, kaže se u mišljenju JP za uređivanje građevinskog zemljišta.

9)Primedba Milovana Smiljkovića odnosila se na sadnju ili obnova sadnica u programu 1102 u iznosu od dva miliona dinara, a u mišljenju JP za uređivanje građevinskog zemljišta ističe se da se predlog odnosi na nabavku materijala za sadnju i da je određeni iznos planiran na pozicijama iz Programa Direkcije koji se odnosi na JKP Čistoća.

10) Sreten Lazović izneo je primedbu koja se odnosi na završetak radova na Memorijalnom sportskom terenu sa spomen sobom u Adranima.

Deo radova sa obezbeđenim sredstvima za ovu godinu je završen; nastaviće se sa gradnjom u 2024. godini, navodi se u mišljenju JP za uređivanje građevinskog zemljišta:

11) Produžetak kanalizacione mreže u uluci Dragoslava Miljkovića (Adrani kod Makve) predlog je Milice Vidaković, a u odgovoru nadležnih kaže se da se, u skladu sa validnom dokumentacijom, sukcesivno radi na završetku ovog projekta.

12)Na javnoj sednici iznet je predlog (osobe koja je navedena samo pod prezimenom Bogoojević iz Konareva) nastavka izgradnje kanalizacije u Konarevu koji je prihvaćen, pa će JP za uređivanje građevinskog zemljišta izmeniti Nacrt izmena i dopuna programa uređivanja građevinskog zemljišta i uvećati pozicije koje se odnose na Izgradnju i rekonstrukciju mreže i objekata vodovodne i kanalizacione mreže u zoni i izvan zone nadležnosti JKP “Vodovod”.

Drugi predlog iznet na javnoj sednici održanoj 5. juna je predlog RadojaTomaševića da se planirana sredstva za izgradnju vojničke Spomen kapele na planini Čemerno, preusmere na izgradnju pristupne saobraćajnice do lokacije Spomen kapele. I ovaj predlog je prihvaćen, pa će Javno preduzeće izmeniti Nacrt izmena i dopuna programa uređivanja građevinskog zemljišta tako što će u okviru predviđene investicije planirati i izgradnju pristupnog puta do spomen kapele.

Izveštaj o reziltatima javne rasprave, kako je navedeno, biće objavljen na zvaničnom sajtu grada Kraljeva, ali – do trenutka objavljivanja ovog teksta – još uvek nije bio postavljen.

    M. M. D.