Studentske stipendije grada Kraljeva – raspisan konkurs!

Pravo na stipendiju od 10.000 dinara mesečno, za tekuću školsku godinu, može ostvariti 50 studenata iz Kraljeva, a osnovni uslovi su da studiraju „na budžetu“ i da tokom studiranja imaju prosek iznad 8,5

            Grad Kraljevo danas je raspisao konkurs za stipendiranje 50 najboljih studenata, a poslednji dan za prijavu i podnošenje dokumentacije je 11. mart. Stipendija se dodeljuju za tekuću 2021/22. školsku godinu, iznosi 10.000 dinara mesečno i isplaćuje se 10 meseci, koliko traje školska godina.

            Pravo da konkurišu imaju studenti koji su „na budžetu“ i ispunjavaju sledeće uslove:

  1. da su državljani Republike Srbije;
  2. da imaju prebivalište, odnosno boravište za raseljene sa KmiM, na teritoriji grada Kraljeva najmanje godinu dana pre raspisivanja konkursa (ovaj uslov je izmenjen, ranije je bilo najmanje tri godine);
  3. da pohađaju prvi ili drugi stepen studija, počev od druge godine osnovnih studija;
  4. da tokom studija imaju prosečnu ocenu iznad 8,50.

Dokumenta koja je potrebno priložiti su:

  • Prijava na konkurs (obrazac je na Oglasnoj tabli na sajtu Grada, ili se može preuzeti lično u zgradi Gradske uprave kancelarija 304A);
  • Izjava – saglasnost za uvid i obradu ličnih podataka (obrazac je takođe na Oglasnoj tabli, ili u kancelariji 304A);
  • Očitana lična karta, ili fotokopija ako nije čipovana;
  • Uverenje fakulteta o upisanoj godini studija, prosečnoj oceni u toku studija, kao i da se školovanje finansira iz budžeta RS;
  • Uverenje o državljanstvu i prebivalištu / boravištu može da se dostavi podnosilac prijave, ili se na njihov zahtev pribavlja po službenoj dužnosti, u skladu sa čl, 103 Zakona o opštem upravnom postupku.

U tekstu konkursa se naglašava da će spisak studenata koji ostvare pravo na gradsku stipendiju biti dostavljen Ministarstvu prosvete, jer prema Zakonu o učeničkom i studentskom standardu, onaj ko ostvari pravo na stipendiju lokalne samouprave, a za istu školsku godinu već prima stipendiju ili kredit preko Ministarstva prosvete, ili stipendiju za izuzetno nadarene studente, morati da vrati državi prinadležnosti koje dobija preko Ministarstva.

Poslednji dan za prijavu je 11. mart i do tada se dokumentacija može predati na pisarnici Gradske uprave („zgrada opštine“) šalter br. 1 u prizemlju, kao i na adresu: Gradska uprava grada Kraljeva, Odeljenje za društvene delatnosti, Komisija za dodelu stipendija, Trg Jovana Sarića br. 1    

Sva dodatna objašnjenja se mogu dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti na trećem spratu zgrade Gradske uprave u kancelariji 304A ili na telefon 306-112.

Celokupan tekst konkursa i obrasce za prijavu i izjavu možete naći na sajtu grada Kraljeva na Oglasnoj tabli. Preporučujemo vam da to učinite i detaljno se upoznate sa uslovima. Ovaj novinarski tekst ima svrhu da zainteresovane građane obavesti da je konkurs raspisan i koji su osnovni uslovi za učešće i da time doprinese javnosti ovog procesa.

R. Vesković