„Svi samo jednu dušu imamo“ – Romi između diskriminacije i integracije (VIDEO)

Obrazovaniji Romi i Romkinje, očekivano, manje osećaju diskriminaciju, dok ostali ističu brojne situacije u kojima se…