Starost ne mora da znači i usamljenost

Da starost ne mora da bude teška i da penzionerski dani nužno ne moraju da donose…