Da li je došlo vreme za preseljenje Zavoda za javno zdravlje?

Ovako modernu zgradu nema nijedan Zavod za javno zdravlje u Srbiji, a ni u ovom delu…

Jedanaesta godina izgradnje zgrade Zavoda za javno zdravlje

Završetak se najzad nazire… ali nazirao se i pre godinu dana. Kad zgrada najzad dobije sve…