Veliki petak – najtužniji dan hrišćanstva

U znak sećanja na dan kada je Isus Hrist raspet na krstu na Golgoti, pravoslavni hrišćani…

Vaskrs – praznik pobede vere i života

Vaskrs označava pobedu svetlosti nad tamom, ljubavi nad mržnjom ii dobra nad zlom, jer suština hrišćanskog…