„Šta ću sutra” – knjiga novinskih zapisa o Kraljevu, ljudima i događajima (VIDEO)

O tome da li je novinarstvo zaista lepa profesija samo ako se napusti na vreme, o…