Intervju, Silvija Krejaković: Godine istraživanja posvetila sam utvrđivanju podataka o životu svakog streljanog

Svojim radom pokušala sam da od zaborava spasim taj uništeni „jučerašnji svet“, a nezadovoljni našim odgovorima…