Osvećenje krsta na Stolovima

Pre dve godine, skoro 13 godina od pokretanja inicijative PSD “Gvozdac”, na vrhu Usovica na planini…