Poraz „malenih“ u Šapcu

Kraljevčanke su u Šapcu dočekali ozbiljni problemi sa kojima se suočavao domaćin u pokušaju da organizuje…