Telefonska linija za žene sa iskustvom rodno baziranog nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj počela je sa radom prva zajednička telefonska linija za…