Telefonska linija za žene sa iskustvom rodno baziranog nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj počela je sa radom prva zajednička telefonska linija za žene sa iskustvom rodno baziranog nasilja Saveza ženskih nevladinih organizacija Mreža Žene protiv nasilja. Broj telefona je 0800 300 339 i besplatan je za pozive sa svih mobilnih i fiksnih operatera.

Obeležavajući Međunarodni dan SOS telefona za žene žrtve nasilja, ove organizacije podsetile su da su prve u Srbiji uspostavile takvu vrstu podrške.

Mreža Žene protiv nasilja već godinama radi na unapređenju sistema podrške ženama žrtvama nasilja. Pokretanjem ove telefonske linije, želimo da obezbedimo efikasnu i adekvatnu stručnu pomoć i podršku svakoj ženi koja se nalazi u situaciji nasilja, kao i da na taj način doprinesemo izgradnji društva u kojem će svaka žena biti sigurna i zaštićena – istakla je Dragana Veljović, jedna od koordinatorki ovog Saveza.

U organizacijama Saveza podršku ženama pruža više od sto konsultankinja sa višegodišnjim iskustvom.

Mreža „Žene protiv nasilja“ koja postoji od 2005. godine je zvanično formalizovana u junu prošle godine, odnosno registrovana pod nazivom Savez ženskih nevladinih organizacija ‚‚Mreža Žene Protiv Nasilja”, koju čini 28 organizacija iz Srbije, od kojih 23 pružaju uslugu SOS telefona. Tokom prošle godine organizacijama Mreže javilo se 3.009 žena, a zabeleženo je ukupno 13.609 poziva – navela je Mina Mihajlović, jedna od koordinatorki Saveza.

Organizacije članice Saveza koje pružaju uslugu SOS telefona imaju različito radno vreme, od toga da nekoliko radi 24/7, do nekih koje rade nekoliko sati dnevno u različitim terminima.

– Iako sve organizacije pružaju kvalitetne usluge u stanju urgentne potrebe, teško je imati memorisano više brojeva telefona i znati radno vreme svake pojedinačne organizacije. Imajući to u vidu, smatramo da je veliki napredak početak rada telefonske linije za podršku ženama sa iskustvom nasilja koji će pokrivati celu teritoriju Srbije. Nadamo se da će probni period rada telefona biti kratak i da ćemo moći da produžimo radno vreme telefonske linije u što kraćem roku – rekla je Jasmina Nikolić iz Viktimološkog društva Srbije, organizacije članice Saveza.

Nova telefonska linija će imati tehničke mogućnosti koje obezbeđuju dostupnost ove usluge osobama sa oštećenjem sluha, vida i govora, kao i pružanje podrške na romskom jeziku.

Za dva dana, tačnije 18. maja obeležava se Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja, pa iz ovog Saveza podsećaju da je od početka godine do danas u Srbiji ubijeno najmanje osam žena, o čemu javnost saznaje na osnovu praćenja medijskih sadržaja, budući da ne postoji zvanična statistika o femicidu.

Podsećamo, kaže se u saopštenju Mreže žena protiv nasilja, da je femicid je samo krajnji i najbrutalniji oblik nasilja prema ženama, koje samo zajedničkim delovanjem možemo suzbijati, težeći društvu sa nultom tolerancijom na nasilje!