Jesu li podsticaji i širenje svesti ključ za manje otpada od hrane na deponijama?

Prema podacima iz izveštaja Programa za zaštitu životne sredine Ujedinjenih nacija, u domaćinstvima u Srbiji godišnje…