Svaka druga mlada osoba odselila bi se iz Srbije!

Kao odgovor na pitanje zašto bi se odselili: 31,7% mladih kaže – zbog dostojanstvenijeg života, a…

Lokal koji ne uključuje mlade, ostaje bez njih

Krovna organizacija mladih Srbije sprovela je istraživanje čiji rezultati ukazuju na zabrinjavajući položaj mladih u lokalnim…