Međunarodni konkurs za mlade umetnike – ekologe

Zamislite infrastrukturu (objekte) otporne na katastorfe – tema je međunarodnog konkursa za mlade od 15 do…

Kako sačuvati ljude i materijalna dobra od prirodnih katastrofa

Poverenici Civilne zaštite u 10 kraljevačkih sela uče da prepoznaju najrizičnije tačke u svom mestu, kao…

Saradnja Kraljeva i Banjaluke – preventivom protiv katastrofa

Nikada nema dovoljno novca i ljudstva da se preventivno deluje protiv prirodnih katastrofa, a naši budući…