“Program lokalnog partnerstva” u Vrnjačkoj Banji

Najmanje 10 građana može da predloži projekat, a jedan od glavnih uslova je da su predlagači…

Online trening iz oblasti medijske pismenosti

„Saznaj i razaznaj” program neće vas podučavati tome koje medije treba da koristite, nego ćete biti…