Elektronska dostava rešenja poreza na imovinu

novembar 2020. Elektronski dokument građani korisnici Portala eUprava mogu da preuzmu u roku od 15 dana,…