Kako zaštititi gledićka sela od bujičnih poplava

Prva faza međunarodnog pilot projekta ADAPT na području Gledića  rezultirala je predlogom intervencija koje bi trebalo…