Za svaki problem preduzimljivi poljoprivrednik Aleksandar Milojević trudi se da – nađe rešenje

Kada se 2013. godine odlučio da farmu krmača prasilja zameni farmom muznih krava, Aleksandar Milojević iz…

Životne sudbine: Dušan Lazarević

Bio je rodom iz sela Popovići: đak generacije kraljevačke Gimnazije, onda načelnik Štaba drugog ravnogorskog korpusa,…