Izložba fotografija Saše Petričiča „Svet u koloru“

Fotografije predstavljaju ono šta je Saša Petričić video i zabeležio u svojoj bogatoj novinarskoj karijeri koja…