Da li moj otac ima pravo da bude na tom spisku?

Ni slutili nismo da ćemo stići do zastrašujućeg broja od 145 preminulih lekara za poslednje dve…

Ujedinjeni naučnici protiv Covid-19 Vladi Srbije: Moć znanja ili moć ignorancije?

U čiju moć Vlada veruje: u moć znanja ili u moć šarlatana koji šire laži o…

Debata na temu – ima li bez kolektivnog imuniteta povratka normalnom životu“?

Na pitanja: ko sme, a ko ne sme da se vakciniše, da li su vakcine (ne)dovoljno…